Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Česká strana národně sociální
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané 20. - 21. 10. 2017

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 62 839,64 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Bradávka, Jaromír, Uhřice16.06.1955500,00roznos letáků
České mírové fórum, z. s., Chudenická 1059/30, Praha, 102002663620438 500,00výroba videí rozhovorů
Horák, Miloš Ing., Troubelice18.05.1954150,00roznos letáků
Janko, Karel Ing., Podolanka25.07.194310 000,00uspořádání mítingu na Václavském náměstí v Praze
Kopa, Josef Ing., Šumperk04.09.1945400,00roznos letáků
Kubálková, Jindřiška, Ústí nad Labem08.05.1946500,00roznos letáků
Müller, Ivan PhDr. BA, MA, Ph.D., Votice13.11.1946500,00roznos letáků
Olšina, Josef, Věžky07.05.1960500,00roznos letáků
Pišiová, Michaela Mgr., Praha18.04.19902 564,64propagace na facebooku
Růžička, Daniel, Horní Štěpánov07.05.1997125,00roznos letáků
Starý, Miroslav, Mimoň18.02.1946500,00roznos letáků
Szurmanová, Ludmila, Třinec01.09.1943500,00roznos letáků
Tichý, Jaroslav Ing., Velké Přítočno28.07.1950600,00výlep plakátu ve Stoc hově
Továrková, Jarmila, Brno, Nový Lískovec27.01.1950500,00roznos letáků
Vítová, Vladimíra PhDr. Ph.D., Praha23.10.19626 000,00zapůjčení zámku v Brtnici pro volební akci
Vítová, Vladimíra PhDr. Ph.D., Praha23.10.19621 000,00roznos letáků

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 127 564,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Buzek, Jan Ing., nar. 20.09.196413 000,00
Horák, Miloš Ing., nar. 18.05.19543 739,00
Klusáček, Michal Ing., nar. 23.10.197960 650,00
Kovářová, Silvie MUDr., nar. 01.11.197447 978,00
Podmanický, Pavel, nar. 20.09.1963397,00
Vítová, Vladimíra PhDr. Ph.D., nar. 23.10.19621 800,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 190 053,64 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
500,00roznos letákůBradávka, Jaromír, Uhřice, 16.06.1955
500,00roznos letákůKubálková, Jindřiška, Ústí nad Labem, 08.05.1946
500,00roznos letákůSzurmanová, Ludmila, Třinec, 01.09.1943
500,00roznos letákůOlšina, Josef, Věžky, 07.05.1960
150,00roznos letákůHorák, Miloš Ing., Troubelice, 18.05.1954
125,00roznos letákůRůžička, Daniel, Horní Štěpánov, 07.05.1997
400,00roznos letákůKopa, Josef Ing., Šumperk, 04.09.1945
10 000,00uspořádání mítingu na Václavském náměstí v PrazeJanko, Karel Ing., Podolanka, 25.07.1943
6 000,00zapůjčení zámku v Brtnici pro volební akciVítová, Vladimíra PhDr. Ph.D., Praha, 23.10.1962
1 000,00roznos letákůVítová, Vladimíra PhDr. Ph.D., Praha, 23.10.1962
500,00roznos letákůTovárková, Jarmila, Brno, Nový Lískovec, 27.01.1950
500,00roznos letákůMüller, Ivan PhDr. BA, MA, Ph.D., Votice, 13.11.1946
500,00roznos letákůStarý, Miroslav, Mimoň, 18.02.1946
600,00roznos letákůTichý, Jaroslav Ing., Velké Přítočno, 28.07.1950
2 564,64propagace na facebookuPišiová, Michaela Mgr., Praha, 18.04.1990
38 500,00výroba videí rozhovorůČeské mírové fórum, z. s., Chudenická 1059/30, Praha, 10200, 26636204
38 550,00výroba volebního spotu do ČT
hradil kandidát Klusáček, Michal Ing., nar. 23.10.1979
22 100,00propagace na googlu
hradil kandidát Klusáček, Michal Ing., nar. 23.10.1979
397,00výlep plakátu v Mostě
hradil kandidát Podmanický, Pavel, nar. 20.09.1963
13 000,00výroba videí (Vysočina, Olomouc, Plzeň , Liberec, Olomouc ) pro youtube
hradil kandidát Buzek, Jan Ing., nar. 20.09.1964
3 739,00realizace reklamní plochy na nádraží v Olomouci
hradil kandidát Horák, Miloš Ing., nar. 18.05.1954
6 883,00propagace v Krajských a Parlamentních listech
hradil kandidát Kovářová, Silvie MUDr., nar. 01.11.1974
13 455,00propagační letáky
hradil kandidát Kovářová, Silvie MUDr., nar. 01.11.1974
2 468,00inzerce v Jihlavských listech
hradil kandidát Kovářová, Silvie MUDr., nar. 01.11.1974
4 356,00inzerce v Jihlavských listech
hradil kandidát Kovářová, Silvie MUDr., nar. 01.11.1974
2 316,00rozeslání letáků poštou
hradil kandidát Kovářová, Silvie MUDr., nar. 01.11.1974
18 150,00reklama Literární noviny
hradil kandidát Kovářová, Silvie MUDr., nar. 01.11.1974
1 800,00rozeslání letáků poštou
hradil kandidát Vítová, Vladimíra PhDr. Ph.D., nar. 23.10.1962

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Potvrzení o úhradě volebních kaucí v celkové výši 190.708,00 Kč poskytly tyto fyzické osoby jako nepeněžní dar:

1. Michal Klusáček, 23. 10. 1979, Praha
- daroval potvrzení o složení volební kauce za hlavní město Praha ve výši 19.041 Kč
- daroval potvrzení o složení volební kauce za Středočeský kraj ve výši 19.041 Kč
- daroval potvrzení o složení volební kauce za Jihomoravský kraj ve výši 19.041 Kč
- daroval potvrzení o složení volební kauce za Moravskoslezský kraj ve výši 19.041 Kč
- daroval potvrzení o složení volební kauce za Ústecký kraj ve výši 19.041 Kč

2. Miroslav Starý, 18. 2. 1946, Mimoň
- daroval potvrzení o složení volební kauce za Liberecký kraj ve výši 19.190 Kč

3. Silvie Kovářová, 1. 11. 1974, Plasy
- darovala potvrzení o složení volební kauce za Plzeňský kraj ve výši 19.041 Kč
- darovala potvrzení o složení volební kauce za Olomoucký kraj ve výši 19.041 Kč
- darovala potvrzení o složení volební kauce za Kraj Vysočina ve výši 19.041 Kč

4. Marie Paukejová, 7. 12. 1954, České Budějovice
- darovala potvrzení o složení volební kauce za Jihočeský kraj ve výši 19.190 Kč

Předseda ČSNS Ing. Michal Klusáček se pod registračním číslem 2-2017-PS-0008 zúčastnil voleb také jako soukromá fyzická osoba. V rámci této činnosti nechal vytvořit webovou aplikaci "volební dotazník", který přímo nepropagoval žádnou politickou stranu, respektive srovnával volební programy kandidujících stran. Náklady na zřízení těchto stránek činily 13.165 Kč.