Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané 20. - 21. 10. 2017

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 167 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Blue Strategy, s.r.o, Hlubočepská 701/38c, Praha, 152002427919050 000,00
Bystrianská, Karla, Opava27.07.19525 000,00
Dröhslerová, Marcela, Kopřivnice29.09.19625 000,00
Hrnčířová, Ivana, Stříbrný potok21.01.195830 000,00
Jandová, Miloslava, Velešín07.12.19632 000,00
Kapoun, Petr, Děčín26.12.19642 000,00
Meškan, Jiří Ing., Praha29.07.197150 000,00
ODISS OIL, s.r.o, třída 3. května 850, Zlín-Malenovice, 763022624239719 000,00
Šírová, Dana, Semily03.07.19652 000,00
Šup, Milan, Velemín07.01.19622 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 54 800,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Baarová, Miroslava Mgr., Pardubice09.03.1955100,00roznos letáků
Březina, Daniel, Praha22.11.19853 000,00webové služby
Ďásková, Iva, Říčany u Brna01.11.1971100,00roznos letáků
Fojtíková, Dagmar, Brno17.03.1977300,00roznos letáků
Freedom publicite, s.r.o., Rybná 716/24, Praha, 11000029164952 000,00banner na webu
Horáková, Miroslava, Rousínov09.06.1982100,00roznos letáků
Chodora, Karel, Praha08.11.19783 500,00natočení rádiového spotu
Křivánková, Vanda, Nížkovice14.12.1969100,00roznos letáků
Kymlička, Tomáš, Brno08.04.1985100,00roznos letáků
Lužná, Marie, Pardubice12.09.1971300,00roznos letáků
Parkour Project, s.r.o, Kostelní 10/5, Liberec, 46001057192832 500,00výlep plakátů Liberec
Sedláčková, Milena, Hradec Králové21.05.1955300,00roznos letáků
Schimmerová, Michaela, Záboří02.08.1968100,00roznos letáků
Sokol, Zdeněk, Praha25.03.196515 000,00natáčení videí
Vetečníková, Jindřiška, Brno21.07.1949300,00roznos letáků
Vidite.cz, s.r.o., Rousínov 47, Svor – Rousínov, 473012706527825 000,00poskytnutí obrazovky 3x5m a zvukové aparatury
Vršovská Brána , s.r.o., Vršov 19, Horní Bradlo – Vršov, 53825620244512 000,00Pronájem sálu

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 4 473,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Drahoňovský, Vojtěch Bc., nar. 08.04.1979395,00
Kubín, Jan Ing., nar. 10.11.1963961,00
Kuchař, Jaroslav Mgr., nar. 06.07.19631 596,00
Lichnovská, Jana, nar. 15.05.1953315,00
Lichtenberk, Martin Ing., nar. 16.02.1976203,00
Lustig, Jakub Bc., nar. 03.07.197865,00
Novotná, Ivana, nar. 30.07.1960310,00
Záhora, Jaroslav Ing., nar. 09.08.1964628,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 225 117,94 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
2 000,00pronájem sálu Horní BradloVršovská Brána , s.r.o., Vršov 19, Horní Bradlo – Vršov, 53825, 62024451
25 000,00poskytnutí obrazovky 2x5 metrů a zvukové aparaturyVidite.cz, s.r.o., Rousínov 47, Svor – Rousínov, 47301, 27065278
100,00roznos letákůBaarová, Miroslava Mgr., Pardubice, 09.03.1955
300,00roznos letákůLužná, Marie, Pardubice, 12.09.1971
300,00roznos letákůSedláčková, Milena, Hradec Králové, 21.05.1955
100,00roznos letákůSchimmerová, Michaela, Záboří, 02.08.1968
15 000,00natáčení videíSokol, Zdeněk, Praha, 25.03.1965
3 500,00natočení rádiového spotuChodora, Karel, Praha, 08.11.1978
300,00roznos letákůFojtíková, Dagmar, Brno, 17.03.1977
100,00roznos letákůHoráková, Miroslava, Rousínov, 09.06.1982
100,00roznos letákůKřivánková, Vanda, Nížkovice, 14.12.1969
300,00roznos letákůVetečníková, Jindřiška, Brno, 21.07.1949
100,00roznos letákůĎásková, Iva, Říčany u Brna, 01.11.1971
100,00roznos letákůKymlička, Tomáš, Brno, 08.04.1985
3 000,00webové službyBřezina, Daniel, Praha, 22.11.1985
2 000,00banner na webuFreedom publicite, s.r.o., Rybná 716/24, Praha, 11000, 02916495
2 500,00tisk a výlep plakátů LiberecParkour Project, s.r.o, Kostelní 10/5, Liberec, 46001, 05719283
315,00roznos letáků česká pošta, výdaj dne 29.09.2017
hradil kandidát Lichnovská, Jana, nar. 15.05.1953
733,00poštovné
90,00kancelářské potřeby
1 000,00pronájem sálu Hradec Králové
740,00tisk plakátů Hradec Králové
1 488,00potisk triček
380,00tisk plakátů Turnov
102,00poštovné
604,27Facebook reklama
4 400,00Grafický návrh loga
3 800,00úprava webových stránek
180,71Facebook reklama
1 200,37Facebook reklama
3 000,00pronájem sálu výstava Praha
2 000,23Facebook reklama
2 000,28Facebook reklama
14 157,00tisk letáků
1 198,00roll up
12 100,00výroba spotů
2 000,37Facebook reklama
6 001,30Facebook reklama
865,13Facebook reklama
15 573,00tisk letáků
6 000,30Facebook reklama
6 003,23Facebook reklama
1 590,23pošta - roznos letáků
1 074,48pošta - roznos letáků
5 849,20Facebook reklama
153,27Facebook reklama
5 862,08Facebook reklama
138,38Facebook reklama
109,41Facebook reklama
5 894,22Facebook reklama
5 928,19Facebook reklama
78,55Facebook reklama
2 366,00tisk samolepek
100,00umístění volebních plakátů Mor. Třebová
3 900,00webové služby
5 000,00produkční práce volební meetinky
667,66Facebook reklama
5,75Facebook reklama
2 420,00autododprava volební meeting
900,00pronájem sálu Liberec
7 600,00audiovizuální materiály
3 898,00tisk samolepek a cedulí
968,00Facebook reklama
628,00cestovné
hradil kandidát Záhora, Jaroslav Ing., nar. 09.08.1964
203,00cestovné
hradil kandidát Lichtenberk, Martin Ing., nar. 16.02.1976
395,00cestovné
hradil kandidát Drahoňovský, Vojtěch Bc., nar. 08.04.1979
961,00cestovné
hradil kandidát Kubín, Jan Ing., nar. 10.11.1963
65,00cestovné
hradil kandidát Lustig, Jakub Bc., nar. 03.07.1978
1 596,00cestovné
hradil kandidát Kuchař, Jaroslav Mgr., nar. 06.07.1963
23 635,41Google AdWords
2 088,92Google AdWords
310,00cestovné
hradil kandidát Novotná, Ivana, nar. 30.07.1960

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

1/ Rozdíl mezi výší vykázaných darů 167 000 Kč a náklady hrazenými z těchno darů 165 844.94 Kč (celkové náklady ponížené o bezúplatná plnění a náklady hrazené kandidáty), tedy částka 1 155,06 Kč plyne z faktu, že jsme vykázali všechny prostředky, které jsme z darovacího účtu převedli na účet volební.
Rozdíl této částky je v účetnictví na peněžních analytických účtech týkajících se voleb (BÚ a pokladna).

2/ Všechny materiály (texty, fotografie, videa), jejichž zadavatelem a zároveň zpracovatelem je hnutí CESTA, byly vytvořeny pouze činností členů, kandidátů a jejich rodinných příslušníků, jejich cena obvyklá je tedy nula

3/ Následující rodinní příslušníci kandidátů se podíleli na volební kampani, jejich bezúplatné plnění ve formě činnosti pro Hnutí je ohodnocené nulovou částkou:

Praha
Lucie Meškanová, 31.10.1973, Praha - roznos letáků, propagace na setkáních
Marie Zítková , 19.7.1943, Praha - roznos letáků, propagace na setkáních

Středočeský kraj
Veronika Kuchařová, 17.5.1974, Přišimasy - grafické práce
Jaroslav Kuchař, 6.7.1963, Přišimasy - roznos letáků, propagace na setkáních

Jihočeský kraj
Anita Begynyová, 14.12.1977, Praha - roznos letáků, propagace na setkáních
Erika Molzerová, 23.7.1969, České Budějovice - roznos letáků

Plzeňský kraj
Jan Kubín, 10.11.1963, Praha - roznos letáků, propagace na setkáních

Ústecký kraj
Bc. Jan Dubanič, 27.6.1974, Ústí nad Labem - roznos letáků, propagace na setkáních

Liberecký kraj
Bc. Vojtěch Drahoňovský, 8.4.1979, Železnice - roznos letáků, propagace na setkáních
Bc. Jakub Lustig, 3.7.1978, Jičín - rozvoz letáků

Královéhradecký kraj
Ing. Jaroslav Záhora, 9.8.1964, Hradec Králové - roznos letáků, propagace na setkáních
Oldřich Zima, 6.5.1961, Hradec Králové - roznos letáků
Ivana Novotná, 30.7.1960, Hradec Králové - roznos letáků, propagace na setkáních, natočení videospotů
Věra Štreklová, DiS., 2.9.1977, Třebechovice p. Orebem - roznos letáků, administrativa, natočení videospotů
Veronika Zimová, 13.2.1987, Hradec Králové - roznos letáků
Kateřina Novotná, 3.6.1996, Hradec Králové - roznos letáků, natočení videospotů
Irena Burešová, 2.10.1970, Cerekvice nad Bystřicí - roznos letáků

Pardubický kraj
Ing. Martin Lichtenberk - roznos letáků, propagace na setkáních
Mgr. Zdenka Kazdová - roznos letáků

Kraj Vysočina
Kateřina Vašáková , 30.9.1978, Jihlava- roznos letáků, propagace na setkáních, administrativa
Jana Šťastná, DiS., 28.12.1978, Brno - roznos letáků

Jihomoravský kraj
Miroslav Krkavec, DiS., 6.9.1978, Brno - roznos letáků, příprava setkání
Ing. Jaroslav Nahodil, 25.3.1956, Brno - roznos letáků
Ing. Kateřina Slavatová, 26.11.1970, Brno - roznos letáků
Miluše Bednářová, 22.10.1954, Brno - roznos letáků
Eva Paterová, 28.10.1973, Brno - roznos letáků

Olomoucký kraj
Pavlína Kůstková, 19.6.1968, Olomouc - roznos letáků
Bc. Kateřina Bílková, 4.7.1973, Mohelnice - roznos letáků

Zlínský kraj
Luděk Bolcek, 25. 6. 1965, Machová - roznos letáků
Hana Bolcková, 7. 7. 1972, Machová - roznos letáků

Moravskoslezský kraj
Marcela Dröhslerová, 29. 9. 1962, Kopřivnice - roznos letáků
Anna Nováková, 3.9.1952, Opava - roznos letáků