Zpráva o financování volební kampaně

Volba prezidenta republiky 2023

Kandidující subjekt / Kandidát:
Roušal Josef


Identifikátor zprávy: Z8532-20230427095425
Datum: 27.04.2023 07:54:25
    Josef Roušal, kandidát na prezidenta

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 323 087,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Foltýnová, Věra, Průhonice01.01.197077,77
Roušal, Josef, Průhonice12.08.19779 731,46
Roušal, Josef, Průhonice12.08.197716 500,00
Roušal, Josef, Průhonice12.08.197719 000,00
Roušal, Josef, Průhonice12.08.1977200 000,00
Roušal, Josef, Průhonice12.08.197777 777,77

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 323 087,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
36 000,00pronájem techniky, výdaj dne 19.09.2022
41 140,00příprava prezidentské kampaně, výdaj dne 19.09.2022
121 000,00sběr podpisů, výdaj dne 30.09.2022
22 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - výroba a údržba webových stránbek, výdaj dne 10.10.2022
25 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - mediální poradenství, výdaj dne 24.10.2022
25 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - mediální poradenství, výdaj dne 10.11.2022
667,00zřízení e-mailu, výdaj dne 28.11.2022
25 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - mediální poradenství, výdaj dne 05.12.2022
17 280,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tiskoviny a bannery, výdaj dne 03.01.2023
10 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Poskytování služeb pro kandidáta prezidentské volby, výdaj dne 01.02.2023

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje