Zpráva o financování volební kampaně

Volba prezidenta republiky 2023

Kandidující subjekt / Kandidát:
Rohanová Denisa, Mgr., LL.M


Identifikátor zprávy: Z7567-20230502202023
Datum: 02.05.2023 18:20:23
    Mgr. Denisa Rohanová, LL.M, kandidátka

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 34 400,08 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Andrš, Milan 29.11.2022, Most26.01.19635 000,00
Hallerová, Adriana, Ústí nad Labem08.07.197810 000,00
Legnavský, Martin, Litoměřice10.12.19850,01
Legnavský, Martin, Litoměřice10.12.19850,01
Legnavský, Martin, Litoměřice10.12.19850,01
Legnavský, Martin, Litoměřice10.12.19850,01
Legnavský, Martin, Litoměřice10.12.19850,01
Legnavský, Martin, Litoměřice10.12.19850,01
Legnavský, Martin, Litoměřice10.12.19850,01
Legnavský, Martin, Litoměřice10.12.19850,01
Nadační fond upArt, Kurzova 2222/16, Praha 13, 155001068623112 000,00
People 4 jobs s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 13, 15500094110467 400,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 703 825,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Debären, Jelena, Bezno15.02.198254 400,00B 2
Invester Group holding s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 13, 1550006098282246 075,00A 18
Invester Group holding s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 13, 155000609828240 800,00X jiné
LionStock s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 13, 155002895043710 000,00X jiné
LionStock s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 13, 155002895043740 000,00X jiné
LionStock s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 13, 15500289504374 000,00foto
Malá, Adriana, Dobříš06.05.200344 200,00X jiné
Malá, Adriana, Dobříš06.05.200316 000,00X jiné
stockX, Čs. armády 371/11, Praha 6, 160000778115640 000,00B 2
stockX, Čs. armády 371/11, Praha 6, 160000778115611 200,00B 3
stockX, Čs. armády 371/11, Praha 6, 1600007781156148 750,00B 3
Vojík, Pavel Ing., Úžice25.10.196648 400,00A 1

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 39 300,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Rohanová, Denisa, nar. 16.04.197539 300,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 743 125,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
246 075,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Výroba propagačních spotů, výdaj dne 10.03.2023Invester Group holding s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 13, 15500, 06098282
40 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - marketing, výdaj dne 11.09.2022stockX, Čs. armády 371/11, Praha 6, 16000, 07781156
4 000,00Foto, výdaj dne 05.10.2022LionStock s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 13, 15500, 28950437
40 800,00nákup služeb příprava debaty, výdaj dne 07.10.2022Invester Group holding s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 13, 15500, 06098282
40 000,00Nákup služeb, výdaj dne 10.10.2022LionStock s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 13, 15500, 28950437
10 000,00Nákup služeb, výdaj dne 13.10.2022LionStock s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 13, 15500, 28950437
16 000,00Nákup služeb, výdaj dne 26.10.2022Malá, Adriana, Dobříš, 06.05.2003
44 200,00Nákup služeb, výdaj dne 14.11.2022Malá, Adriana, Dobříš, 06.05.2003
54 400,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Nákup služeb, výdaj dne 02.12.2022Debären, Jelena, Bezno, 15.02.1982
11 200,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Nákup služeb, výdaj dne 31.12.2022stockX, Čs. armády 371/11, Praha 6, 16000, 07781156
48 400,00A1 - Inzerce v tisku - MF Dnes, výdaj dne 18.01.2023Vojík, Pavel Ing., Úžice, 25.10.1966
12 100,00Nákup služeb, výdaj dne 19.01.2023
hradil kandidát Rohanová, Denisa, nar. 16.04.1975
27 200,00Nákup služeb, výdaj dne 01.03.2023
hradil kandidát Rohanová, Denisa, nar. 16.04.1975
148 750,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Nákup služeb, výdaj dne 10.03.2023stockX, Čs. armády 371/11, Praha 6, 16000, 07781156

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Dary uvedené na transparentním účtu: Bohuslava Křížová ze dne 28.11.2022 ve výši 1.000,- Kč, Karel Kolář ze dne 28.11.2022 ve výši 0,01 Kč, Pavel Menšík ze dne 28.11.2022 ve výši 20,- Kč, Vlastimil Kubovec ze dne 29.11.2022 ve výši 200,- Kč, Martin Jacko ze dne 29.11.2022 ve výši 500,- Kč, Robert Šindler ze dne 30.11.2022 ve výši 200,- Kč, Miroslav Svatoš ze dne 30.11.2022 ve výši 1.000,- Kč, Martin Valášek ze dne 30.11.2022 ve výši 1.000,- Kč, Dalibor Salač ze dne 30.11.2022 ve výši 2.000,- Kč, Ondřej Černý ze dne 1.12.2022 ve výši 0,10 Kč, Jan Adamec ze dne 2.12.2022 ve výši 0,10 Kč, Karel Lemferd ze dne 5.12.2022 ve výši 0,10 Kč, Václav Ševčík ze dne 13.12.2022 ve výši 0,69 Kč , Vít Vála ze dne 13.12.2022 ve výši 1,- Kč a Julie Šímová ze dne 15.12.2022 ve výši 0,1 Kč jsou dary, u nichž neznáme údaje o datu narození a místě bydliště.
Celkem bylo obdrženo prostřednictvím transparentního účtu 40.322,18 Kč, z toho 5.922,10 Kč od dárců , u nichž nejsme schopni přiřadit datum narození o pobyt.
V srpnu 2022 soudní exekutor zablokoval transparentní účet, který na základě vyjádření ÚDHPSH o tom, že prostředky na něm nejsou majetkem kandidáta, ale musí být použity na volební kampaň,v listopadu 2022 svou blokaci zrušil. Nicméně 10.1.2023 byl transparentní účet obstaven protiprávně exekutorem, aniž by bylo respektováno rozdělení SJM z předešlého manželství. Dne 11.1.2023 exekutor strhl z účtu částky ve výši 453,80 Kč, 3.461,31 Kč a 16.028,61. Aby kandidát zabránil stržení všech prostředků na účtu provedl výběry a to dne 4.1.2023 ve výši 9.000,- Kč a 16.1.2023 ve výši 10.500,- Kč a zároveň požádal zřizovatele účtu o jeho zrušení vzhledem k vyřazení z prezidentské volby NSS a neviděl důvod proč transparentní účet vzhledem k blokaci mít zřízen jen proto, aby na něm nabíhal pouze dluh na poplatcích za vedení. Nicméně do té doby došlo ještě ke stržení dne 17.2.2023 ve výši 21,43 Kč a 123,30 Kč, tedy celkem 20.087,73 Kč. Z finančních prostředků, které kandidát vyzvedl v hotovosti z transparentního účtu uhradil doklad vedený pod č. 011 ve výši 12.100,- Kč a částečně č. 012 ve výši 27.200,- Kč. Doplatek výdaje kampaně vedený pod č. dokladu 012 ve výši kandidát uhradil jako náhradu peněz stržených exekutorem ve výši 19.800,- Kč. Rozdíl mezi částkou strženou exekutorem z transparentního účtu a částkou zaplacenou kandidátem z vlastních prostředků tak činí 287.73 Kč.