Zpráva o financování volební kampaně

Volba prezidenta republiky 2023

Kandidující subjekt / Kandidát:
Diviš Karel, PhDr.


Identifikátor zprávy: Z7560-20230110195635
Datum: 10.01.2023 18:56:35
    PhDr. Diviš Karel, kandidát

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 7 944 773,80 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Běhounek, Jan, Praha28.06.1976100,00
Čapek, Jaromír, Praha07.06.1956100,00
Čtrnáct, Tomáš, _01.01.19801 400,00
Diviš, Karel, Praha 824.03.19767 850 000,00
Dopita, Pavel, _01.01.19805,00
Habart, David, _01.01.19802 000,00
Heislerová, Zuzana, Velké Přílepy02.04.19825 000,00
Hortová, Jana, _01.01.19801 000,00
Illeš, Michal, _01.01.1980100,00
Janás, Jakub, Skuteč15.03.198890,63
Jelínek, Václav, _01.01.1980208,00
Kaprál, Vladimír, Brno20.06.1958700,00
Karský, Jakub, _01.01.1980200,00
Kennedy, Tomáš, Praha05.05.19705 000,00
Kozderková, Lucie, Vrkoslavice29.06.198065 000,00
Krézlová, Karolína, Praha27.05.1987100,00
Mrázek, Jiří, _01.01.19801 000,00
Pakosta, Jaroslav, -01.01.19802 000,00
Pakosta, Jaroslav, -01.01.19802 000,00
Ramadani, Ersin, _01.01.198017,17
schindlers.cz s.r.o., Huťská 1557, Kladno, 27201273729101 500,00
Soukal, Petr, Praha26.07.19762 310,00
Škoda, Jakub, _01.01.19801 000,00
Štím, Jan, _01.01.1980500,00
Švecová, Veronika, _01.01.1980888,00
Vaculíková, Anna, _01.01.19801 000,00
Vejs, Josef, _01.01.1980555,00
Zicha, Lukáš, _01.01.19801 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 7 944 773,80 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
119 755,65Reklama FB
1 210,00Reklama TikTok
232 716,03Organizace sběru podpisů
623 727,18Billboardy
11 880,00PR články
92 185,00PR služby
280,43Místní rozhlas
60 146,00Propagační materiály a předměty
11 144,00Tisková konference
210 890,00Organizace sběru podpisů, výdaj dne 15.07.2022
20 582,10Propagační materiály a předměty, výdaj dne 05.08.2022
57 000,00PR služby, výdaj dne 15.08.2022
222 694,15Organizace sběru podpisů, výdaj dne 15.08.2022
95 000,00Plakáty, výdaj dne 26.08.2022
57 000,00PR služby, výdaj dne 13.09.2022
173 299,75Organizace sběru podpisů, výdaj dne 15.09.2022
27 588,00Propagační materiály a předměty, výdaj dne 26.09.2022
154 099,15Organizace sběru podpisů, výdaj dne 12.10.2022
57 000,00PR služby, výdaj dne 13.10.2022
300 000,00Organizace sběru podpisů a marketing, výdaj dne 27.10.2022
231 080,00Organizace sběru podpisů a marketing, výdaj dne 27.10.2022
122 205,30Organizace sběru podpisů, výdaj dne 15.11.2022
990 000,00Organizace sběru podpisů a marketing, výdaj dne 21.11.2022
2 443 741,00Organizace sběru podpisů a marketing, výdaj dne 22.11.2022
92 000,00PR služby a soc. sítě, výdaj dne 22.11.2022
25 352,00Tisková konference, výdaj dne 22.11.2022
637 451,20Organizace sběru podpisů a marketing, výdaj dne 15.12.2022
500 000,00Organizace sběru podpisů a marketing, výdaj dne 17.12.2022
4 800,00Reklama FB, výdaj dne 18.12.2022
80 000,00Soc. sítě a marketing, výdaj dne 28.12.2022
68 970,00PR služby, výdaj dne 03.01.2023
9 680,00Právní služby
10 648,00Propagační materiály a předměty
30,00Poplatek datová schránka
200 618,86PR služby, soc. sítě a marketing

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje