Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Ivan Smetana
Volba prezidenta republiky, konaná 5.1. - 6.1.2018 a 19.1. - 20.1.2018

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 2 500,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Belej, Milan, Frýdek-Místek16.01.1958826,00xero papír A4 12bal.
Smetana, Romana, Frýdek-Místek01.03.1969514,00doména+hosting
Smetana, Romana, Frýdek-Místek01.03.1969560,00IT práce
Smetana, Romana, Frýdek-Místek01.03.1969600,00IT práce

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 100,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Smetana, Ivan, nar. 12.09.1971100,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 2 600,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
514,00doména+hosting, výdaj dne 14.08.2017Smetana, Romana, Frýdek-Místek, 01.03.1969
560,00IT služby, výdaj dne 18.08.2017Smetana, Romana, Frýdek-Místek, 01.03.1969
600,00IT služby, výdaj dne 25.08.2017Smetana, Romana, Frýdek-Místek, 01.03.1969
826,00xero papír A4 12 bal., výdaj dne 10.10.2017Belej, Milan, Frýdek-Místek, 16.01.1958
100,00bankovní poplatek, výdaj dne 02.11.2017
hradil kandidát Smetana, Ivan, nar. 12.09.1971

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Volební kampaň byla vedena pouze přes sociální síť zdarma.