Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Ing. Vratislav Kulhánek Dr.h.c.
Volba prezidenta republiky, konaná 5.1. - 6.1.2018 a 19.1. - 20.1.2018

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 6 207 800,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Gerle, Jiří Ing., Strakonice25.04.1942100 000,00
Opletal, Ladislav Ing. arch., Olomouc29.08.194636 000,00
Sehnal, Pavel Ing., Praha01.07.1964500 000,00
Sehnal, Pavel Ing., Praha01.07.19642 500 000,00
Sehnal, Pavel Ing., Praha01.07.196465 000,00
Sehnal, Pavel Ing., Praha01.07.1964500 000,00
Sehnal, Pavel Ing., Praha01.07.19646 800,00
Sehnal, Pavel Ing., Praha01.07.1964500 000,00
Sehnal, Pavel Ing., Praha01.07.1964500 000,00
Sehnal, Pavel Ing., Praha01.07.1964500 000,00
Sehnal, Pavel Ing., Praha01.07.1964500 000,00
Sehnal, Pavel Ing., Praha01.07.1964500 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 1 167 040,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Občanská demokratická aliance, Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, 1100005402450333 540,00marketingové materiály a služby
Sobek, Pavel Ing., Roztoky29.03.1973339 500,00marketingové služby
Šulc, Vladimír, Praha23.09.1961494 000,00marketingové služby

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 7 373 542,03 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
43 115,00barový stůl, židle
105 419,74reklamní a mediální služby
203 087,00stany, stoly, židle
11 550,00přík.smlouva Eva Rejnová
500,00přík.smlouva Jan Strzelec
3 000,00přík.smlouva Jana Jandová
500,00přík.smlouva Ludvík Punčochář
500,00přík.smlouva Lukáš Gebauer
1 950,00přík.smlouva Marek Jelínek
500,00přík.smlouva Matěj Stach
500,00přík.smlouva Monika Vašková
950,00přík.smlouva Nataša Pichová
450,00přík.smlouva Nikola Marie Celbová
9 950,00přík.smlouva Pavel Andrt
1 800,00přík.smlouva Pavel Čutka
300,00přík.smlouva Věra Ondráčková
557,00inzerát na 14 dní (placeno kartou)
388,00inzerce Annonce (placeno kartou)
44 035,67cateringové služby (občerstvení)
20,00Bank.poplatek za změnu PIN
10 000,00pl.kartou záloha - Seznam vs 4395
750,00přípravné práce 1032
400,00přípravné práce 1033
13 950,00přípravné práce 1034,1036,1037,1038,1045,1046,1051,1052,1053,1013
605,31služby FACEBK
20 550,00přípravné práce 1013,1025,1030,1042,1043,1035
34 712,00inzerce Lidové noviny, MF DNES
1 200,24služby FACEBK
260 361,75falcování, nákup obálek, vklad koresp.lístku
39 724,90vklad falcování, obálky
15 367,97floating - ONLINE DNES 11.9.-31.10.17
1 500,00služby Google
59 608,00programové priority 2017
78 650,00analýza volebního potenciálu kandidátů na prezidenta ČR k 9/17
6 000,00služby Google
22 583,682. část splátky za rponájem rekl.ploch a tisky ke kampani za 9.-10./17
91 260,00přípravné práce 1039, 1044
6 700,00přípravné práce 1058, 1059
6 002,41služby FACEBK
7 865,00realizace reportáž.fotografií p. Sehnala-ForArch 2017
8 349,00doprava palet (Mailstep, Mafra Praha, Olomouc)
14 520,00polep vozu Octavia
-2 330,04Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP010
16 882,22pronájem rekl.ploch - 30 ks (září 2017)
36 182,00pronájem rekl.ploch - 96 ks (15.9.-30.9.2017)
8 194,65tisk plakátů - 129 ks (9/17)
4 573,50parlam.volby - online kampaň (inzerce Uložto.cz)
179 685,00vklady MF Dnes
24 000,00služby Google
21 127,00zakázka 3465 - tisk Koresp.lístek
222 740,00přípravné práce 1012,1023,1025,1046,1055,1056,1057,1060,1061,1062,1039,1064
12 014,80služby FACEBK
15 000,00služby Google
60,00poplatek za platbu kartou, pojištění plat.karty
193 116,00reklamní a mediální služby (167 ks rekl.ploch 1.10.-28.10.17)
65 967,63pronájem rekl.ploch - 63 ks (10/2017)
143 122,20pronájem rekl.ploch - 148 ks (10/2017)
100 200,00stany, stoly, židle
-2 500,00vrácení odmítnuté platby PAYU Spolka akcyjna
4 583,07služby FACEBK
12 450,00přípravné práce 1013
14 144,80tisk plakátů - 167 ks (10/17)
29 221,00vklady do MF Dnes, Lidové noviny, 5plus2. METRO
31 339,00tisk Dopis Kulhánek
100,00poplatek za prioritní platbu
100,00poplatek za prioritní platbu
100,00poplatek za prioritní platbu
102 093,75floating ONLINE IDNES (4.10.-20.10.17)
9 908,81Tisk korespondenční lístek
58 643,00placky se špendlíkem VK
20 000,00Peněženka - Externí navýšení kreditu (placeno kartou)
15 000,00služby Google
49 141,60neadresný roznos
100,00poplatek za prioritní platbu
100,00poplatek za prioritní platbu
159 352,00přípravné práce 1005,1010,1035,1039,1049,1060,1063,1065,1069,1070,1071,2002
372,00nákup kartou - LE.CZ
3 630,00Založení a správa Start
15 000,00služby Google
33 048,00vyúčtování vkladu do MF Dnes a Lidové noviny
50,00poplatek za prioritní platbu
50,00poplatek za prioritní platbu
64 330,00programové priority 2017
18 001,99služby FACEBK
23 420,00zajištění hostesek a promotéřů na promoakci po ČR za 9-1082017
9 976,00For Interior - sběr podpisů
16 093,00For Arch 2017 - sběr podpisů
50,00poplatek za prioritní platbu
124 826,00přípravné práce 1005,1013,1023,1026,1030,1035,1039,1045,1046,1056
11 150,00přípravné práce 1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084
130 150,00přípravné práce 1085,1086,1087,1090,1091,1092,2002,1093,2001
15 000,00služby Google
30 000,00pronájem salonku vč. servisu, občerstvení
16 200,00služby-pohoštění
15 000,00služby Google
20 000,00Peněženka - Externí navýšení kreditu (placeno kartou)
2 686,00komplet.pojištěn vozidla
6 050,00pronájem AV techniky 18.10.17 - Marina Ristorante
10 718,75"catteringové služby ""Prezidentská volba 2017"""
96 900,00přípravné práce 1039
50,00poplatek za prioritní platbu
18 000,56služby FACEBK
60,00poplatek za platby kartou + pojištění plat.karty
8 925,05propagace na Facebooku-karet.stans.
-1 489,75Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP013
-3 189,86Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP014
-6 240,58Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP022
-13 441,16Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP023
37 908,00přípravné práce (8x) - SS 05402450
336 204,00přípravné práce (13x) - SS 05402450
131 350,00přípravné práce (7x) - SS 05402450
14 000,00přípravné práce (2x) - SS 050+230
6 220,80poštovné
18 150,00fotografive V.Kulhánka pro rekl.a PR použití
-2 500,00vrácení odmítnuté platby PAYU Spolka akcyjna
2 500,00přípravné práce
35 300,00přípravné práce (6x) - SS 05402450+106
1 627,50služby FACEBK
50,00bank.popl.
209 310,00přípravné práce (20x) - SS 05402450+2388
43 900,00přípravné práce (19x) - SS 05402450
32 500,00služby dle příkazní sml. za 11/17
40 000,00služby za 11/2017
40 000,00služby dle příkazní sml. za 11/17
4 910,50cateringové služby
60,00poplatek za platby kartou
30 000,00služby dle příkazní sml. za 11/17
399 300,00reklamní a mediální služby 12/17 (billboardy)
40 000,00služby dle příkazní sml. za 11/17
114 345,00polepy autobusů vč. výroby a instalace
10 718,75"catteringové služby ""Prezidentská volba 2017"""
-10 718,75Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 17FP047
-18 093,43Opavný daňový doklad k fa FV170101278
49 055,11služby FACEBK + Google
-0,95vratka úhr. FP č. 17FP009, vklad falcování, obálky
15 000,00pl.kartou záloha - Seznam vs 4395
2 000,00natočení a předání materiálu
283 031,10tisk korespond.lístků
18 000,00služby FACEBK + Google
38 450,00přípravné práce (10x) - SS 05402450
-3 650,00vratka-neex.účet (přípr.práce) - SS 05402450
36 300,00výzkumný inform.servis pro prez.kandidáta
15 000,00pl.kartou záloha - Seznam vs 4395
35 000,00služby dle příkazní sml. za 12/17
3 650,00nová platba vrácené platby - přípr.práce - SS 05402450
50,00bank.popl.-priorit.platba
30 000,00služby dle příkazní sml. za 12/17
40 000,00služby dle příkazní sml. za 12/17
47 000,00služby dle příkazní sml. za 12/17
18 000,00služby FACEBK + Google
60,00bank.popl.-platby kartou+pojištění
16 117,00billboardy - tisk vč. vylepení
87 055,00letáky VK, progr.priority
8 706,96tisk polepy Olomouc
16 843,00Rollup standard 100*200 cm
3 000,00pronájem prostor včetně obč.
28 443,47hostesky-podpora kandidáta V.Kulhánka
20 669,00vklady progr.priorit
67 500,00služby dle příkazní sml. za obd. 15.11. - 15.1.
40 000,00služby dle příkazní smlouvy 12/17
50 094,00Daňový odpis HIM - auto Octavia Active 1,6 TDI
33 880,00reklamní a mediální služby -Prezidentské volby 1.1.-28.1.2018 (7 ploch)
19 360,00reklamní a mediální služby-Prezident.volby 1.1.-28.1.2018 (4 plochy)
22 555,38služby FACEBK + Google
40 656,00distribuce placek V.Kulhánek na hrad
18 000,00služby FACEBK
3 500,00pl.kartou záloha - Seznam vs 4395
6 957,50tisk billboardů V. Kulhánek
15 730,00doprava České Budějovice-Praha 11.1.2018
40 340,00pronájem místrnosti, raut
12 273,00služby dle příkazní sml. za 1/18
5 650,70tisk - děkovný dopis
33 154,00tisk billboardů V. Kulhánek - 12/2017
15 730,00pronájem AV techniky 13.1.2018 -místo konání Hotel Aquapalace, Čestlice
405 301,00odpis zůstatkové ceny vyřazeného sobního auta- prodej
21 920,08služby FACEBK
47 000,00služby dle přík.slouvy - spolupráce za 1/2018
31 339,00zpracování zakázky: V.Kulhánek prezident.kampaň, TV spoty
6 050,00zpracování zakázky: V.Kulhánek prezident.kampaň,natáčení Sosnová
16 364,00služby dle Příkazní smlouvy za 1/2018
60,00poplatek za platby kartou, pojištění
339 500,00bezúplatné plnění - služby ing. Pavel SobekSobek, Pavel Ing., Roztoky, 29.03.1973
494 000,00bezúplatné plnění - služby Vladimír ŠulcŠulc, Vladimír, Praha, 23.09.1961
3 872,00desky - tisk
8 398,65služby GOOGLE
16 364,00služby dle příkazní smlouvy
60,00poplatek za platby kartou, pojištění
-440 000,00výnos z prodeje auta
50,00bankovní poplatek
333 540,00marketingové materiály a služby - BÚP ODAObčanská demokratická aliance, Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, 11000, 05402450

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Pro zajištění volební kampaně byl pořízen osobní automobil, který byl kandidátem po ukončení kampaně prodán a tržba z prodeje byla použita na úhradu volebních nákladů. Na transparentním účtu je prodejní cena ve výši 440 tis. Kč uvedena jako vklad kandidáta, v darech tato částka uvedena není, jednalo by se o duplicitu daru. Ve výdajích na volební kampaň je zahrnut rozdíl mezi kupní a prodejní cenou vozu.
Po ukončení volební kampaně se objevily další (dříve nekalkulované) náklady, proto bylo nutno přijmout další dary ve výši 71.800 Kč. Tyto dary nebyly zveřejněny v požadované lhůtě 3 dny před volbou (v té době nebyla známa potřeba přijmout další dary, proto nemohl být dárce uveden ani jako osoba, která se zavázala uhradit výdaje na volební kampaň). Dárcem byl Ing. Pavel Sehnal, který financoval většinu kampaně. Nejde tedy o nového dárce, ale o zvýšení celkové hodnoty darů o 1,2 % u již známého dárce. Tato nepřesnost nemohla ovlivnit transparentnost volební kampaně a pohled voličů na financování kampaně.