Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: RNDr. Jiří Hynek
Volba prezidenta republiky, konaná 5.1. - 6.1.2018 a 19.1. - 20.1.2018

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 440 300,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Babák, Miroslav, Velký Osek25.06.196610 000,00
Babák, Miroslav, Velký Osek25.06.196610 000,00
Babáková, Helena Mgr., Velký Osek06.03.196410 000,00
Babáková, Helena Mgr., Velký Osek06.03.196410 000,00
Babáková, Helena Mgr., Velký Osek06.03.196410 000,00
Bartek, Daniel Ing., Roztoky10.09.196150 000,00
Dvořanová, Marie, Velké Březno28.05.1949500,00
Hřebíčková, Pavla, Praha04.11.197140 000,00
Hynková, Helena, Žíželice15.08.193710 000,00
Hynková, Helena, Žíželice15.08.193710 000,00
Khun, Karel, Praha27.06.196910 000,00
Koksa, Vít, Brno18.04.19682 000,00
Koksa, Vít, Brno18.04.19682 000,00
Koksa, Vít, Brno18.04.19682 000,00
Kříž, Petr, Zlín16.12.1985500,00
Lonský, Martin, Brandýs nad Labem20.03.1974500,00
Maruška, Pavel, Praha24.10.19741 000,00
Matějková, Marie, Jičín31.12.193920 000,00
Mothejl, Petr Ing., Hradečno06.01.196550 000,00
Nobilis, Jan, Velký Osek07.08.198820 000,00
Pešík, Jiří, Manětín13.11.1987300,00
Plaček, Alois, Rožnov pod Radhoštěm02.04.194140 000,00
Plaček, Alois, Rožnov pod Radhoštěm02.04.194120 000,00
Plačková, Eva, Rožnov pod Radhoštěm11.01.194510 000,00
Plačková, Eva, Rožnov pod Radhoštěm11.01.194510 000,00
Přiklopil, Jiří, Jablonec nad Nisou20.06.1985500,00
Ptáček, Petr, Davle29.04.197150 000,00
Raiterová, Jana Mgr., Praha19.04.197120 000,00
Tumpach, Martin, Praha06.06.1986500,00
Vajner, Luděk PhDr., Praha26.03.196220 000,00
Zabloudil, Miloslav, Hrušky19.07.1953500,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 285 785,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Bartek, Daniel Ing., Roztoky10.09.196150 000,00scénář rozhlasového a televizního spotu
Corsaria, s.r.o., Pražákova 217/5, Ostrava, 709002939430936 000,00webové stránky
Creative clinic s.r.o., Bělehradská 443/76, Praha 2, 120002742418920 000,00grafické práce propagačních materiálů
Černohorský, David Ing., Praha31.12.198938 000,00mediální komunikace
Hlubocký, Stanislav Ing., Kolín11.10.1961500,00užití reklamní plochy na objektu č.p. 31, ulice Politických vězňů, město Kolín
Malíková, Jana, Čelákovice13.07.1975100 000,00komunikace s médii, příprava podkladů, PR služby v období od 1. listopadu 2017 do 31. ledna 2018
Plaček, Alois, Rožnov pod Radhoštěm02.04.1941785,00výlep 12 ks plakátů ve městě Rožnov pod Radhoštěm v období od 2. do 16. ledna 2018
Stanislav, Jiří, Praha03.12.1946500,00užití reklamní plochy na objektu č.p. 2, ulice Na Pankráci, město Praha 4
Svoboda, Daniel Mgr., Praha26.12.199210 000,00správa emailu a sociálních sítí a pravopisné a pravopisné a gramatické korektury textů
Vítek, Jiří, Praha03.06.197330 000,00správa sociálních sítí, konzultační činnost, fotografické služby

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 15 845,30 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.196015 845,30

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 731 946,92 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
13 903,00tisk propagačního materiálu
726,69propagace facebookové stránky Jiří Hynek 2018
1 452,02propagace facebookové stránky Jiří Hynek 2018
107 206,00webové stránky Hynek2018.cz
2 160,00hosteska petiční akce na Masarykově univerzitě
8 736,00tisk propagačního materiálu
8 422,00tisk propagačního materiálu
5 741,35propagace facebookové stránky Jiří Hynek 2018
15 652,56tisk propagačního materiálu
3 582,00tisk propagačního materiálu
2 710,40propagace facebookové stránky Jiří Hynek 2018
725,00hosting a doména
3 436,76propagace facebookové stránky Jiří Hynek 2018
8 000,00fotografie pro webové stránky
6 050,00volební spoty pro Rozhlas
16 940,00volební spoty pro Českou televizi 2x
58 080,00právní služby - zastupování v řízení před Nejvyšším správním soudem
6 000,00právní služby
3 532,84propagace facebookové stránky Jiří Hynek 2018
150 000,00reklamní kredit pro Facebook, bannerovou reklamu a správa reklamní kampaně
7 260,00výlep plakátů
649,00nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
1 607,40nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
342,00nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
1 598,20nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
846,00nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
1 624,40nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
693,10nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
1 196,00nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
1 975,00nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
307,00nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
1 847,00nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
1 785,60nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
1 374,60nafta
hradil kandidát Hynek, Jiří RNDr., nar. 20.12.1960
785,00výlep 12 ks plakátů ve městě Rožnov pod Radhoštěm v období od 2. do 16. ledna 2018Plaček, Alois, Rožnov pod Radhoštěm, 02.04.1941
500,00užití reklamní plochy, výdaj dne 16.10.2017Stanislav, Jiří, Praha, 03.12.1946
500,00užití reklamní plochy, výdaj dne 06.12.2017Hlubocký, Stanislav Ing., Kolín, 11.10.1961
38 000,00mediální komunikace, výdaj dne 04.01.2018Černohorský, David Ing., Praha, 31.12.1989
100 000,00komunikace s médii, příprava podkladů, PR služby 1.11.2017-31.1.2018, výdaj dne 05.01.2018Malíková, Jana, Čelákovice, 13.07.1975
10 000,00správa emailu a sociálních sítí a pravopisné a gramatické korektury textů, výdaj dne 08.01.2018Svoboda, Daniel Mgr., Praha, 26.12.1992
30 000,00správa sociálních sítí, konzultační činnost, fotografické služby, výdaj dne 05.01.2018Vítek, Jiří, Praha, 03.06.1973
50 000,00scénář rozhlasového a televizního spotu, výdaj dne 05.01.2018Bartek, Daniel Ing., Roztoky, 10.09.1961
20 000,00grafické práce propagačních materiálů, výdaj dne 05.01.2018Creative clinic s.r.o., Bělehradská 443/76, Praha 2, 12000, 27424189
36 000,00správa webových stránek, výdaj dne 05.01.2018Corsaria, s.r.o., Pražákova 217/5, Ostrava, 70900, 29394309

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje