Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Změna 2020

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
08773297


Identifikátor zprávy: Z3959-20210102175828
Datum: 02.01.2021 16:58:28
    Mgr. Jiří Zimola, předseda hnutí

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 322 600,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Be Te Trans s.r.o., Žižkova 309/12, České Budějovice, 3700107466340160 000,00
CATMAN s.r.o., Rankov 9, Trhové Sviny, 374012813625030 000,00
CB Florian s.r.o., Ke Studánce 40, České Budějovice, 370082517594730 000,00
Hrubec, Tomáš, Riegerova 159 Nová Včelnice 378 4228.05.19742 500,00
Komínek, Bohumil Ing., Kosmonautů 9, 377 01 Jindřichův Hradec12.12.1972100,00
Popron Systems s.r.o., revoluční 1082/8, Praha 1, 1100061855162100 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 616 434,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Bláha, Martin Ing., Vídeňská 12 Nová Bystřice 378 3313.08.1978592 597,00Billboardy
INTERPRESS a.s., Žerotínova 554, České Budějovice, 370042602036016 456,00tisk letáků
Martan, Petr, Čkyně 197 , 484 8112.05.19587 381,00tisk letáků

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 938 413,40 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
36 009,60A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 14.08.2020
4 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafický návrh billboard, výdaj dne 14.08.2020
50 000,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - záloha na tvorbu webových stránek, výdaj dne 09.09.2020
30 928,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - volební kampaň na LED, výdaj dne 09.09.2020
6 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba videospotu, výdaj dne 10.09.2020
36 009,60A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk letáků, výdaj dne 10.09.2020
2 304,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 16.09.2020
480,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 16.09.2020
13 286,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů, výdaj dne 16.09.2020
762,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 17.09.2020
7 000,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - fotografování, výdaj dne 17.09.2020
53 000,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tvorba webových stránek, výdaj dne 29.09.2020
3 049,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů, výdaj dne 06.10.2020
40 500,00A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - kampaň na sociálních sítích, výdaj dne 19.10.2020
22 651,20A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznáška letáků, výdaj dne 22.10.2020
1 000,00A1 - Inzerce v tisku - zveřejnění inzerátu, výdaj dne 02.11.2020
7 381,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 04.09.2020Martan, Petr, Čkyně 197 , 484 81, 12.05.1958
16 456,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 21.09.2020INTERPRESS a.s., Žerotínova 554, České Budějovice, 37004, 26020360
592 597,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem billboardových ploch, výdaj dne 19.05.2020Bláha, Martin Ing., Vídeňská 12 Nová Bystřice 378 33, 13.08.1978
15 000,00přípis UDHPSH, výdaj dne 21.12.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje