Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
VÝCHODOČEŠI

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443355


Identifikátor zprávy: Z3915-20201123213154
Datum: 23.11.2020 20:31:54
    Milan Maček, předseda hnutí VČ

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 10 500,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Hlaváč, Libor, Pardubice31.03.1977500,00Plocha pro banner
Koblížek, Robert, Slatiňany20.09.19742 000,00Plocha pro banner 2x
Svobooda, Pavel, Ostřešany14.04.19705 000,00Plocha pro banner 5x
Zelinka, Matěj, Skuteč14.10.19873 000,00Plocha pro banner 3x

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 464 902,15 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
5 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy, výdaj dne 05.09.2020Svobooda, Pavel, Ostřešany, 14.04.1970
3 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy, výdaj dne 05.09.2020Zelinka, Matěj, Skuteč, 14.10.1987
2 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy, výdaj dne 05.09.2020Koblížek, Robert, Slatiňany, 20.09.1974
500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy, výdaj dne 15.09.2020Hlaváč, Libor, Pardubice, 31.03.1977
8 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - www stránky, výdaj dne 15.08.2020, transakce z účtu dne 17.08.2020
10 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 15.08.2020, transakce z účtu dne 17.08.2020
60 200,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 15.08.2020, transakce z účtu dne 17.08.2020
8 470,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 15.08.2020, transakce z účtu dne 17.08.2020
36 000,00C6 - Provozní výdaje - organizace a focení, výdaj dne 15.08.2020, transakce z účtu dne 17.08.2020
138 552,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 10.09.2020, transakce z účtu dne 18.09.2020
8 356,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plakátovací plochy, výdaj dne 10.09.2020, transakce z účtu dne 18.09.2020
5 350,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 10.09.2020, transakce z účtu dne 18.09.2020
18 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 12.09.2020, transakce z účtu dne 25.10.2020
99 843,15A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
2 389,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
1 600,00C6 - Provozní výdaje - učetnictví kampaně, výdaj dne 22.10.2020
40 000,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 05.09.2020, transakce z účtu dne 09.09.2020
17 642,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 08.10.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje