Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Svobodní

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339612


Identifikátor zprávy: Z3646-20210104105552
Datum: 04.01.2021 09:55:52
    Libor Vondráček, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 160 696,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Baláš, Marek, Brno12.12.19831 500,00
Baláš, Marek, Brno12.12.19831 500,00
Baláš, Marek, Brno12.12.19831 500,00
Baláš, Marek, Brno12.12.19831 500,00
Baláš, Marek, Brno12.12.19831 500,00
Baláš, Marek, Brno12.12.19831 500,00
Bohbot, David, Praha14.04.1968300,00
Ciblo, Michal, Tlučná28.03.1975100,00
Cvrková, Zdeňka, Plzeň 615.04.1953100,00
Černohorský, Pavel, Praha 807.08.1955200,00
Fabešová, Lenka, Dačice08.02.1972200,00
Heinclová, Věra Ing., Kolín22.07.1952400,00
Hrouda, Vladimír, 68, České Budějovice21.08.1987200,00
Chaloupek, Ivo, Jindřichův Hradec28.03.1951500,00
Indra, Lukas, Opatov15.06.1984500,00
Indra, Lukas, Opatov15.06.1984500,00
Indra, Lukas, Opatov15.06.1984500,00
Indra, Lukas, Opatov15.06.1984500,00
Indra, Lukas, Opatov15.06.1984500,00
Indra, Lukas, Opatov15.06.1984500,00
Jahodová, Natálie MA, Uherské Hradiště29.05.198955 000,00
Jahodová, Natálie MA, Uherské Hradiště29.05.198955 000,00
Ježek, Jakub Mgr., Brno23.03.1983560,00
Ježek, Jakub Mgr., Brno23.03.1983560,00
Ježek, Jakub Mgr., Brno23.03.1983560,00
Ježek, Jakub Mgr., Brno23.03.1983560,00
Ježek, Jakub Mgr., Brno23.03.1983560,00
Kroček, Lukáš, Frýdek-Místek21.07.2000100,00
Libor Klíma, Mladé gardy 2729, Most, 434014581417116 940,00
Macháček, Jan, Rudoltice07.01.1987150,00
Marvan, Filip, Předklášteří28.03.1988200,00
Marvan, Filip, Předklášteří28.03.1988200,00
Marvan, Filip, Předklášteří28.03.1988200,00
Marvan, Filip, Předklášteří28.03.1988200,00
Marvan, Filip, Předklášteří28.03.1988200,00
Marvan, Filip, Předklášteří28.03.1988200,00
Ovesný, Pavel, Čebín06.05.1982100,00
Ovesný, Pavel, Čebín06.05.1982100,00
Ovesný, Pavel, Čebín06.05.1982100,00
Ovesný, Pavel, Čebín06.05.1982100,00
Ovesný, Pavel, Čebín06.05.1982100,00
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.1981300,00
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.1981200,00
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.1981300,00
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.1981200,00
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.1981300,00
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.1981200,00
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.1981200,00
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.1981300,00
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.1981200,00
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.1981200,00
Pajonk, Tomáš Ing., Zašová11.08.1981300,00
Pelán, Jaroslav Ing., Hořovice23.08.1980360,00
Plašilová, Zuzana, Mělčany22.05.1982100,00
Plašilová, Zuzana, Mělčany22.05.1982100,00
Plašilová, Zuzana, Mělčany22.05.1982100,00
Plašilová, Zuzana, Mělčany22.05.1982100,00
Plašilová, Zuzana, Mělčany22.05.1982100,00
Plašilová, Zuzana, Mělčany22.05.1982100,00
Pokorný, David, Kolín02.10.1991100,00
Procházka, Aleš Bc., Písek29.01.19901 000,00
Rajdl, Kamil, Brno18.06.1987200,00
Skalická, Blanka, Pardubice18.01.1951666,00
Sohrabi, André Dominik, Rosice u Brna22.08.2002200,00
Stanovský, Vítězslav, Krnov29.05.19721 180,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov23.04.1947500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov23.04.1947500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov23.04.1947500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov23.04.1947500,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov23.04.1947500,00
Široký, Jiří Ing., Brno23.06.1967400,00
Široký, Jiří Ing., Brno23.06.1967400,00
Široký, Jiří Ing., Brno23.06.1967400,00
Široký, Jiří Ing., Brno23.06.1967400,00
Tišer, Přemysl Ing., Oldřichov v Hájích29.04.1979100,00
Trcala, Adam Mgr., Brno11.09.1989300,00
Trcala, Adam Mgr., Brno11.09.1989300,00
Trcala, Adam Mgr., Brno11.09.1989300,00
Trcala, Adam Mgr., Brno11.09.1989300,00
Trcala, Adam Mgr., Brno11.09.1989300,00
Tyšlic, David, Ruda nad Moravou07.05.1999300,00
Vácha, Jan, Jihlava06.01.1976300,00
Valtr, Filip, Týn nad Vltavou19.06.19771 000,00
Varmužová, Irena, Vsetín11.12.1960100,00
Vičík, Tomáš, Rakovník26.09.1997100,00
Virglerová, Fronéma, Praha 605.09.1987500,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 32 700,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Bechyně, Antonín, Česká Lípa08.07.19611 000,00Vyvěšení baneru na oplocení nemovitosti
Dittrich, Pavel, Libochovice12.02.19762 000,00Výroba a distribuce plakátů plakátů v hodnotě 2000,- Kč
Dittrich, Pavel, Libochovice12.02.1976200,00Pronájem prostoru pro stánek v Ředhošti
Jansa, Břetislav, Turnov21.11.19491 000,00Vyvěšení baneru na oplocení nemovitosti
Matějec, Jiří, Turnov10.09.19681 000,00Vyvěšení baneru na stěně nemovitosti
Pavla Vacková, Bechlejovice 36, Děčín 26, 405026722097527 000,00propagace značky Svobodní v měsíčníku “Z principu” v měsících květnu, červnu a červenci 2020
Pelán, Jaroslav Ing., Hořovice23.08.1980500,00Vyvěšení reklamní plachty na plot - U Potoka 212/5, Hořovice

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 701 850,90 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
500,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Vyvěšení reklamní plachty na plot - U Potoka 212/5, HořovicePelán, Jaroslav Ing., Hořovice, 23.08.1980
1 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Vyvěšení baneru na stěně nemovitosti, výdaj dne 25.09.2020Matějec, Jiří, Turnov, 10.09.1968
1 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Vyvěšení baneru na oplocení nemovitosti, výdaj dne 25.09.2020Jansa, Břetislav, Turnov, 21.11.1949
1 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - Vyvěšení baneru na oplocení nemovitosti, výdaj dne 25.09.2020Bechyně, Antonín, Česká Lípa, 08.07.1961
27 000,00A6 - PR články - propagace značky Svobodní v měsíčníku “Z principu” v měsících květnu, červnu a červenci 2020, výdaj dne 31.07.2020Pavla Vacková, Bechlejovice 36, Děčín 26, 40502, 67220975
2 000,00Výroba a distribuce plakátů, výdaj dne 25.09.2020Dittrich, Pavel, Libochovice, 12.02.1976
200,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem prostoru pro stánek v Ředhošti, výdaj dne 27.09.2020Dittrich, Pavel, Libochovice, 12.02.1976
6 103,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - výlep plakátů, výdaj dne 30.05.2020
19 166,40A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboardy, výdaj dne 22.06.2020, transakce z účtu dne 18.07.2020
1 490,00C6 - Provozní výdaje - pronájem kanceláře, výdaj dne 29.06.2020, transakce z účtu dne 14.07.2020
882,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - koblihy, výdaj dne 29.06.2020, transakce z účtu dne 15.07.2020
1 017,75A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - koblihy, výdaj dne 30.06.2020, transakce z účtu dne 10.07.2020
800,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební kampaň, výdaj dne 01.07.2020, transakce z účtu dne 08.07.2020
3 168,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - samolepky, výdaj dne 08.07.2020
6 048,80A13 - Propagace na Facebooku - reklama Facebook, výdaj dne 08.07.2020
7 219,60C4 - Pohonné hmoty - pohonné hmoty pronajatá dodávka, výdaj dne 08.07.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
380,00C6 - Provozní výdaje - poštovné, výdaj dne 22.07.2020, transakce z účtu dne 21.10.2020
17 615,00C6 - Provozní výdaje - pronájem dodávky, výdaj dne 28.07.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
27 203,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - plakátovací kampaň, výdaj dne 29.07.2020
2 783,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 31.07.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
10 030,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - dresy s potiskem, výdaj dne 07.08.2020, transakce z účtu dne 13.08.2020
9 680,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 18.08.2020, transakce z účtu dne 20.08.2020
1 650,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - samolepky, výdaj dne 19.08.2020, transakce z účtu dne 20.08.2020
3 658,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bočnice, výdaj dne 21.08.2020, transakce z účtu dne 13.08.2020
5 179,00C6 - Provozní výdaje - písková zátěž, výdaj dne 25.08.2020, transakce z účtu dne 27.08.2020
6 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - fotografické služby, výdaj dne 26.08.2020, transakce z účtu dne 01.09.2020
3 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - fotografické služby, výdaj dne 26.08.2020, transakce z účtu dne 01.09.2020
19 858,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - plachty na hranoly a banery, výdaj dne 27.08.2020
16 577,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - reklama pro volby, výdaj dne 28.08.2020, transakce z účtu dne 07.09.2020
835,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - roll up Basic, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 15.09.2020
15 840,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 02.09.2020
38 720,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 31.08.2020
1 972,30A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - boční polepy, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 27.08.2020
534,58A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - plakáty, výdaj dne 03.09.2020, transakce z účtu dne 07.09.2020
13 007,50A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 04.09.2020, transakce z účtu dne 17.09.2020
16 438,88A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - online kampaň, výdaj dne 04.09.2020, transakce z účtu dne 13.09.2020
20 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - propagace, výdaj dne 04.09.2020, transakce z účtu dne 13.09.2020
5 011,50C6 - Provozní výdaje - doprava kostek, výdaj dne 05.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
10 916,62A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - leporela, archy, výdaj dne 07.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
2 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební kampaň, výdaj dne 10.09.2020, transakce z účtu dne 15.09.2020
5 760,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - reklamní plachty, výdaj dne 10.09.2020, transakce z účtu dne 15.09.2020
6 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - volební kampaň, výdaj dne 15.09.2020
11 600,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - práce na kontaktní kampani, výdaj dne 15.09.2020
90,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - zábor prostranství, výdaj dne 16.09.2020, transakce z účtu dne 21.10.2020
9 583,20A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 17.09.2020
6 522,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - reklamní plachty, výdaj dne 18.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
3 063,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 19.09.2020, transakce z účtu dne 15.10.2020
4 800,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - práce v kampani, výdaj dne 21.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
1 500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy, výdaj dne 21.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
16 940,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - letáky, výdaj dne 21.09.2020, transakce z účtu dne 07.10.2020
5 838,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plakátovací kampaň, výdaj dne 21.09.2020, transakce z účtu dne 17.09.2020
1 281,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plakátovací kampaň, výdaj dne 21.09.2020, transakce z účtu dne 17.09.2020
763,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 24.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
4 102,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - bannery, výdaj dne 24.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
12 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - předvolební kampaň, výdaj dne 25.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
41 073,57A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - online kampaň, výdaj dne 29.09.2020
7 260,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
15 600,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - kontaktní kampaň, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
43 534,10A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - online kampaň, výdaj dne 11.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
600,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - zábor prostranství, výdaj dne 26.10.2020
6 456,10A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - lízátka, výdaj dne 20.08.2020
140 000,00dar na podporu kampaně, výdaj dne 16.07.2020, transakce z účtu dne 23.07.2020
10 000,00dar škole na podporu kampaně, výdaj dne 15.09.2020
10 000,00dar škole na podporu kampaně, výdaj dne 15.09.2020
10 000,00dar škole na podporu kampaně, výdaj dne 15.09.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Předávané veškeré účetnictví volební kampaně jsme zaslali do datové schránky ÚDHPSH, ID zprávy 857581745.