Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Soukromníci a Svobodní


Identifikátor zprávy: Z3672-20210104104940
Datum: 04.01.2021 09:49:40
    Libor Vondráček, předseda strany Svobodní

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 8 100,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Otto Jarolimek, Rubínová 1926, Turnov, 51101682604588 000,00
Strachota, Jiří Mgr. CSc., Golčův Jeníkov23.04.1947100,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 87 911,28 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
9 200,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - fotografické služby, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 01.09.2020
60 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - předvolební kampaň, výdaj dne 02.09.2020, transakce z účtu dne 31.08.2020
12 100,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - předvolební kampaň, výdaj dne 06.10.2020
600,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 16.12.2020
6 011,28A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - plakáty, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 15.12.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Předávané veškeré účetnictví volební kampaně jsme zaslali do datové schránky ÚDHPSH, ID zprávy 857585410