Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Strana soukromníků České republiky

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71339655


Identifikátor zprávy: Z3589-20201112145813
Datum: 12.11.2020 13:58:13
    Ladislav Linek, 1. místopředseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 1 154 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Boháč, Pavel, Klášterec nad Ohří26.06.19713 000,00
BV Plast, Vernéřov 188, Klášterec nad Ohří, 431512731200312 000,00
Drozd, Štefan Ing., Klášterec nad Ohří28.12.196450 000,00
Háša, Karel, Klášterec nad Ohří23.01.19685 000,00
IWA, Brněnská 758, Žďár nad Sázavou, 59101494370544 000,00
Jurča, Petr, Bezručova 1204, 357 35Chodov27.09.196530 000,00
Malastová, Jiřina PhDr., Klášterec nad Ohří31.03.19552 000,00
Marvan, Vojtěch Mgr., Klášterec nad Ohří26.06.198710 000,00
Moudrá, Hana Mgr., Hradec Králové20.04.1966170 000,00
Mudroňka, Jiří Ing., Klášterec nad Ohří01.12.196410 000,00
Procházková, Světlana Ing. MBA., České Budějovice09.10.196240 000,00
RNDr. Otto Jarolímek, Rubínová 1926, Turnov, 511016826045910 000,00
RVS Chodov, Vančurova 504, Chodov, 357352521205250 000,00
Smotlachová, Jarmila Ing., Hlavenec21.07.196650 000,00
Stavby MP, Dukelská 588, Chomutov, 43001067732495 000,00
Valenta, Ivo, Prštné03.08.1956300 000,00
Valenta, Ivo, Prštné03.08.1956400 000,00
Zemančíková, Pavla, Klášterec nad Ohří12.04.19603 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 25 560,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
19 360,00A4 - Volební noviny - tisk, výdaj dne 14.09.2020
6 200,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 06.10.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

V sekci výdaje na kampaň jsou uvedeny výdaje za faktury v Plzeňském kraji. Zde nebyly poskytnuty žádné dary na volební kampaň.
Uvedené dary fyzických i právnických osob pro Stranu soukromníků České republiky byly dále zaslány na transparentní účty darů
našich koaličních partnerů a stran, které jsme podporovali.