Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Levice

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
49628089


Identifikátor zprávy: Z3878-20201209105144
Datum: 09.12.2020 09:51:44
    Předsednictvo, dva členové předsednictva

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 63 968,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Cetl, Zdeněk Ing., Bratčice20.04.195350 000,00
Hořčica, Antonín, České Budějovive04.06.19575 000,00
Juřicová, Markéta, Orlová10.09.20002 550,00
Juřicová, Markéta, Orlová10.09.2000400,00
Renčín, Zdeněk, Česká Třebova05.10.1952500,00
Roček, Vojtěch, Praha08.12.19893 518,00
Zahradník, Josef, Výškov07.09.19852 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 25 916,26 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
14 337,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk volebních letáků, výdaj dne 18.09.2020
1 815,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Pronájem učebny v objektu Lidového domu, Musilova 2. Brno, výdaj dne 21.09.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK, výdaj dne 29.09.2020
98,50A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK, výdaj dne 29.09.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK, výdaj dne 29.09.2020
500,00A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK, výdaj dne 29.09.2020
750,00A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK, výdaj dne 29.09.2020
750,00A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK, výdaj dne 29.09.2020
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK, výdaj dne 01.10.2020
1 750,00A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK, výdaj dne 01.10.2020
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK, výdaj dne 07.10.2020
1 165,76A13 - Propagace na Facebooku - Nákup: FACEBK, výdaj dne 29.10.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Výdaje na propagaci na Facebooku byly hrazeny kartou z běžného účtu a následně byly přefakturovány na volební účet. V přehledu výdajů je uvedeno datum této přefakturace.
Rozdíl mezi součtem poskytnutých peněžitých darů (část I.) a sumou příjmů ve výpisu z volebního účtu je dán vložením počátečního vkladu 100 Kč a chybně poskytnutým darem 999 Kč.
Rozdíl mezi součtem peněžitých výdajů na volební kampaň (část IV.) a sumou výdajů ve výpisu z volebního účtu je dán vrácením počátečního vkladu 100 Kč a chybně poskytnutého daru 999 Kč.
Markéta Juřicová poskytla straně dar 4 000 Kč, z něhož bylo na krajské volby 2020 použito 400 Kč, zbytek 3 600 Kč byl použit na zahájení kampaně k senátním volbám 2020, kterých se strana nakonec nezúčastnila.