Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
26585979


Identifikátor zprávy: Z3882-20201029222828
Datum: 29.10.2020 21:28:28
    Mgr. Petr Hannig, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 193 982,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Cícha, Ivan Ing., Tábor08.01.19621 000,00
Filipová, Alena, Hradec Králové08.08.19461 000,00
Gawlas, Roman, Česká Ves03.02.1952500,00
Hannig, Petr Mgr., Praha20.01.19465 000,00
Hannig, Petr Mgr., Praha20.01.19469 000,00
Hannig, Petr Mgr., Praha20.01.194614 000,00
Hannig, Petr Mgr., Praha20.01.194648 000,00
Hannig, Petr Mgr., Praha20.01.194680 344,00
Janů, Jiří Ing., Kosova Hora07.08.1954900,00
Kindermannová, Marie PaedDr., Všehrdy09.07.1948500,00
Kocman, Petr Ing., Sušice07.11.19571 500,00
Kouřilová s.r.o., Havlíčkovo náměstí 53, Havlíčkův Brod, 58001275402865 000,00
Krejčí, Josef, Praha24.03.1964500,00
Kuchař, Ladislav, Horní Počaply07.02.19541 000,00
Linhart, Karel, Praha23.10.1947500,00
Nowak, Arnold, Praha10.03.1955900,00
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.197617 388,00
Pořízek, Miroslav Bc., Tovačov17.02.19791 000,00
Pořízek, Miroslav Bc., Tovačov17.02.19791 000,00
Pořízek, Miroslav Bc., Tovačov17.02.19791 000,00
Pořízková, Šárka, Tovačov24.03.19801 000,00
Schneider, Jan, Vrbovec05.05.19541 000,00
Slezák, Stanislav, Bošovice28.06.1956950,00
Šimek, Zdeněk, Nadějov26.08.1942500,00
Vašková, Ludmila, Cizkrajov18.03.1957200,00
Žaža, Miroslav, Jeseník05.05.1949300,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 6 500,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Franěk, Tomáš, Týnec nad Sázavou26.09.1986500,00výroba letáčků a roznos
Kouřilová, Marie Ing., Havlíčkův Brod31.12.1960500,00výroba a umístění vývěsky v Havlíčkově Brodě
Pelikán, Josef Ing., Přibyslav27.09.1976500,00výroba a umístění vývěsky v Jihlavě
Růžička, Daniel, Horní Štěpánov07.05.19972 000,00výroba letáčků 200 kusů a jejich roznos
Sedláček, Jan Mgr., Rokycany16.04.19951 000,00výroba a roznos letáčků
Szczyrbová, Karin Ing., Karviná17.01.19812 000,00výroba letáčků 200 kusů a jejich roznos

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 190 202,20 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
1 000,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - výroba a roznos letáčků, výdaj dne 10.09.2020Sedláček, Jan Mgr., Rokycany, 16.04.1995
2 000,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - výroba letáčků 200 kusů a jejich roznos, výdaj dne 18.09.2020Růžička, Daniel, Horní Štěpánov, 07.05.1997
2 000,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - výroba letáčků 200 kusů a jejich roznosSzczyrbová, Karin Ing., Karviná, 17.01.1981
500,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - výroba letáčků a roznosFraněk, Tomáš, Týnec nad Sázavou, 26.09.1986
500,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba a umístění vývěsky v Havlíčkově BroděKouřilová, Marie Ing., Havlíčkův Brod, 31.12.1960
500,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba a umístění vývěsky v JihlavěPelikán, Josef Ing., Přibyslav, 27.09.1976
18 634,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce Salonky, trutnovinky, Vrchlabinky, výdaj dne 01.09.2020
13 310,00A1 - Inzerce v tisku - inzerát Noviny LT č. 717, výdaj dne 28.08.2020
17 387,70A1 - Inzerce v tisku - Denik Vysočina 1097335-01 datum vydání 25.9.
21 780,00A1 - Inzerce v tisku - Jihlavské listy
17 242,50A1 - Inzerce v tisku - Volební speciál, Královéhradecký kraj, výdaj dne 11.09.2020
12 100,00plošná inzerce Třebíčských, Jihlavských a Žďárských novinách, výdaj dne 01.09.2020
1 210,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - internetový Prostějovský večerník, výdaj dne 05.10.2020
8 470,00A1 - Inzerce v tisku - inzerát Noviny LT č. 720, výdaj dne 02.10.2020
18 150,00A1 - Inzerce v tisku - Královéhradecký kraj Mafra, výdaj dne 08.09.2020
36 300,00A1 - Inzerce v tisku - celostátní inzerce 5+2 Mafra, výdaj dne 01.09.2020
13 068,00A1 - Inzerce v tisku - Deník Extra Královéhradecký kraj Vltava Labe Media, výdaj dne 11.09.2020
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - Olomoucký kraj, plošná inzerce Mafra, výdaj dne 21.09.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje