Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Pro krásný kraj - Hlas nezávislých osobností! Koalice ODA, HLAS, SNK ED


Identifikátor zprávy: Z3637-20201228125737
Datum: 28.12.2020 11:57:37
    Pro krásný kraj - Hlas nezávislých osobností! Koalice ODA, HLAS, SNK ED, Pro krásný kraj - Hlas nezávislých osobností! Koalice ODA, HLAS, SNK ED

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 500 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Cváček, Miroslav Ing. Ph.D., Kopřivnice03.04.1969100 000,00
Hanus, Adam, Kopřivnice21.12.198450 000,00
ISMM & Production Business Cooperation s .r.o., Pražákova 218/7, Ostrava, 709002537477085 000,00
ISMM & Production Business Cooperation s .r.o., Pražákova 218/7, Ostrava, 7090025374770250 000,00
Srdce Jesenického podhůří, Pražákova 665/35, Brno, 619012282429415 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 926 000,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
242 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingové práce v rámci kampaně KOALICE - PRO KRÁSNÝ KRAJ, výdaj dne 09.07.2020
242 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Market. práce v rámci předvolební kampaně, výdaj dne 10.08.2020
121 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Market. práce v rámci předvolební kampaně, výdaj dne 03.09.2020
100 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingové práce na politické kampani koalice PKK, výdaj dne 03.09.2020
121 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingové práce v rámci předvolební kampaně, výdaj dne 25.09.2020
100 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingové práce na politické kampani koalice PKK, výdaj dne 25.09.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 220 333,90 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Marketingové práce v rámci kampaně KOALICE - PRO KRÁSNÝ KRAJ99 333,90
Marketingové práce v rámci kampaně KOALICE - PRO KRÁSNÝ KRAJ121 000,00