Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Aliance pro budoucnost

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
05402450


Identifikátor zprávy: Z3908-20201228125329
Datum: 28.12.2020 11:53:29
    Ing. Pavel Sehnal, předseda předsednictva

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 927 998,53 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
318 090,85A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - Pronájem a výlep rekl. ploch (1.9.-30.9.2020), výdaj dne 11.08.2020
60 500,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Market. konzultace a poradenství ohledně předvolební kampaně, výdaj dne 11.08.2020
11 334,07A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk plakátů, výdaj dne 11.08.2020
28 616,50Realizace a provozování reklamní kampaně ODA, výdaj dne 11.08.2020
57 099,00Realizace a provozování reklamní kampaně ODA, výdaj dne 25.08.2020
21 534,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Objednávka výlepových míst a tisk plakátů, výdaj dne 02.09.2020
29 100,50A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk plakátů - 37 ks (1.9.-30.9.2020) - reklamní kampaň ODA, výdaj dne 10.09.2020
3 025,00Realizace a provozování reklamní kampaně ODA - dotisk plakátů, výdaj dne 10.09.2020
7 744,00Výlep plakátů, výdaj dne 11.09.2020
24 200,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - Grafické práce, výdaj dne 17.09.2020
12 896,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Vklad do MF Dnes, výdaj dne 25.09.2020
16 516,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Vklad do METRO, výdaj dne 25.09.2020
8 602,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Magnetické folie, Roll-up, polep pultu a "ačka", plakát B1, výdaj dne 25.09.2020
1 343,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Plakáty A2, výdaj dne 08.10.2020
2 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - " Předvolební rozhovor", výdaj dne 08.10.2020
29 318,30A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk plakátů "svoboda a odpovědnost" + ODA, tisk bannerů, výdaj dne 08.10.2020
70 177,58A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk plakátů - A3, A4 ( svoboda a odpovědnost), 73.000ks, výdaj dne 08.10.2020
6 728,81A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk plakátů - A3, A4 ( svoboda a odpovědnost), 7.000ks, výdaj dne 08.10.2020
7 659,30A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk Banneru, tisk plakátů ODA a Z. SOMR, výdaj dne 08.10.2020
3 000,00A1 - Inzerce v tisku - Otištění reklamy, výdaj dne 27.10.2020
50 184,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Vklad plakátů do novin, výdaj dne 27.10.2020
11 942,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Vklad do Lidových novin, výdaj dne 30.10.2020
3 025,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - Zveřejnění článku M. Starého na portále svoboda.info, výdaj dne 30.10.2020
17 424,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingové a komunikační služby SČ kraj - krajské volby 2020 Kutná Hora, výdaj dne 30.10.2020
114 752,77B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Marketingové a komunikační služby SČ kraj - krajské volby 2020, výdaj dne 30.10.2020
6 999,85A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Korektury letáků, distribuce letáků po Kutné Hoře, výdaj dne 30.10.2020
2 033,00Výlep plakátů na plakátovací plochy Mělník, výdaj dne 01.09.2020
2 033,00Výlep plakátů na plakátovací plochy Mělník, výdaj dne 15.09.2020
120,00Výlep plakátů Sedlčany, výdaj dne 25.09.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje