Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Moravské zemské hnutí

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
07027761


Identifikátor zprávy: Z3792-20210103110812
Datum: 03.01.2021 10:08:12
    Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 69 910,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Albrecht, Kamil, Brno19.01.197920 000,00
Chňoupek, Petr, Mastník24.01.197249 910,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 71 758,62 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
7 880,00A1 - Inzerce v tisku - Inzerce v měsíčníku Moravskobudějovicko, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 18.09.2020
5 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Spot Vysočina, výdaj dne 22.09.2020
549,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Výlep plakátů Velká Bíteš, výdaj dne 22.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
11 616,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem a tisk billboardu, výdaj dne 23.09.2020
746,15A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 24.09.2020
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - Horácké noviny, inzerce a propagace, výdaj dne 24.09.2020, transakce z účtu dne 28.09.2020
6 763,90A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Pronájem plochy, tisk billboardu, plakátů a výlep plakátů, výdaj dne 25.09.2020
15 676,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 29.09.2020
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
6 655,00A1 - Inzerce v tisku - Jihlavské, Třebíčské, Žďárské noviny - plošná inzerce, výdaj dne 01.10.2020
2 813,57A13 - Propagace na Facebooku - propagace, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 24.10.2020
9,00C1 - Daně a poplatky - Poplatek bance, výdaj dne 16.09.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje