Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Komunistická strana Čech a Moravy

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
00496936


Identifikátor zprávy: Z3773-20201229130257
Datum: 29.12.2020 12:02:57
    JUDr. Vojtěch Filip, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 351 831,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Braný, Petr RSDr., České Budějovice25.05.195140 000,00
Kružíková, Lidmila Mgr., Svitavy22.12.19458 000,00
Kučera, Václav, Horní Stropnice11.01.195340 000,00
Luzar, Leo Ing. et Ing., Ostrava06.12.196439 500,00
Navrkal, Stanislav, Blansko23.04.194932 000,00
Nohavová, Alena, Třeboň07.04.19602 420,00
Novák, Jiří Ing., Most30.07.194619 911,00
Novák, Jiří Ing., Most30.07.1946100 000,00
Šlahúnková, Květa Mgr., Drnek21.01.195840 000,00
Šlahúnková, Květa Mgr., Drnek21.01.195814 000,00
Šlahúnková, Květa Mgr., Drnek21.01.195816 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 17 470,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Božena Kolářová, Jankov 74, Jankov, 37384113610935 000,00výroba perníků s třešněmi
Hlaváček, Karel, Jihlava01.06.19491 470,00zajištění výlepu volebních plakátů v okrese Jihlava
Hodáč, Pavel, Pelhřimov28.02.1969900,00umístění volebního banneru na plotě nemovitosti
Hrdlička, Jindřich, Humpolec15.05.1963300,00umístění banneru na plotě nemovitosti
Kalabus, Pavel, Jihlava18.05.1953420,00zajištění výlepu volebních plakátů v okrese Jihlava
Kroneisl, Luděk Ing., Pacov25.08.1933250,00umístění volebního banneru na plotě nemovitosti v Pacově
Kříž, Miroslav, Třešť12.06.19461 000,00vyvěšení volebního banneru na plotě nemovitosti v Třešti
Nadberežný, Ivan, České Budějovice15.07.19511 200,00zápůjčka reklamních zařízeních
OMB composites EU a.s., Hradecká 635, Králíky, 5616928166787500,00vyvěšení banneru na plotě firmy
Plavec, Emil JUDr., Brtnice14.08.19472 500,00tisk 1500 kusů občasníku ZO KSČM Brtnice " Na stopce " s předvolebním zaměřením
Plavec, Emil JUDr., Brtnice14.08.19471 000,00vyvěšení volebního banneru na oplocení nemovitosti v Brtnici
Pospíšil, Ladislav, Ždírec nad Doubravou25.05.1945300,00poskytnutí plochy na plotový banner na měsíc září 2020
Řezáčová, Renata, Zbraslav31.07.1970500,00umístění banneru na oplocení rodinného domu
Svoboda, Jan, Jihlava21.03.19481 500,00vyvěšení volebního banneru na oplocení zahrádkářské kolonie v Jihlavě
Škoudlil, Milan, Havlíčkův Brod09.09.1971300,00poskytnutí plochy na plotový banner na měsíc září 2020
Vyvadil, Stanislav, Telč02.10.1957330,00zajištění výlepu plakátů ve městě Telč

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 104 018,69 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Babka, Josef JUDr., nar. 05.09.19568 773,00
Dvořák, Karel, nar. 11.04.1977110,37
Navrkal, Stanislav, nar. 23.04.194918 429,00
Nejezchleba, Radek, nar. 06.07.19741 000,00
Říha, Martin, nar. 20.09.19694 271,71
Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.197229 840,61
Šulda, Ludvík BBA, nar. 13.09.197918 729,00
Valenta, Jiří PhDr. Ing., nar. 28.12.196518 650,00
Zachariáš, Filip, nar. 28.04.19934 215,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 18 470 872,03 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
2 550,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty na volební kampaň na vol, výdaj dne 14.08.2020
hradil kandidát Říha, Martin, nar. 20.09.1969
1 103,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty na volební kampaň na vol, výdaj dne 15.06.2020
hradil kandidát Říha, Martin, nar. 20.09.1969
618,71A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 01.10.2020
hradil kandidát Říha, Martin, nar. 20.09.1969
6 000,00C3 - Spotřební materiál - roušky, výdaj dne 19.09.2020
hradil kandidát Navrkal, Stanislav, nar. 23.04.1949
4 029,00občerstvení na rozdávání pro účastníky mítinků, výdaj dne 25.09.2020
hradil kandidát Navrkal, Stanislav, nar. 23.04.1949
2 400,00občerstvení na rozdávání pro účastníky mítinků, výdaj dne 24.06.2020
hradil kandidát Navrkal, Stanislav, nar. 23.04.1949
6 000,00C3 - Spotřební materiál - roušky, výdaj dne 19.09.2020
hradil kandidát Navrkal, Stanislav, nar. 23.04.1949
3 198,00ceny pro vítěze volební křížovky ve volebních novinách, výdaj dne 30.08.2020
hradil kandidát Babka, Josef JUDr., nar. 05.09.1956
5 575,00ceny pro vítěze volební křížovky ve volebních novinách, výdaj dne 30.08.2020
hradil kandidát Babka, Josef JUDr., nar. 05.09.1956
64,31A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 30.09.2020
hradil kandidát Dvořák, Karel, nar. 11.04.1977
46,06A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 30.09.2020
hradil kandidát Dvořák, Karel, nar. 11.04.1977
1 224,00ceny do soutěže ve volebních Haló novinách, výdaj dne 19.10.2020
hradil kandidát Zachariáš, Filip, nar. 28.04.1993
2 991,00ceny do soutěže ve volebních Haló novinách, výdaj dne 30.07.2020
hradil kandidát Zachariáš, Filip, nar. 28.04.1993
1 620,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky pro volební kampaň, výdaj dne 20.07.2020
hradil kandidát Valenta, Jiří PhDr. Ing., nar. 28.12.1965
4 020,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáře pro volební kampaň, výdaj dne 14.08.2020
hradil kandidát Valenta, Jiří PhDr. Ing., nar. 28.12.1965
8 990,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propisovací tužka s potiskem pro volební kampaň, výdaj dne 21.04.2020
hradil kandidát Valenta, Jiří PhDr. Ing., nar. 28.12.1965
4 020,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - plánovací kalendář pro volební kampaň, výdaj dne 14.07.2020
hradil kandidát Valenta, Jiří PhDr. Ing., nar. 28.12.1965
501,36A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 23.06.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
500,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 26.06.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
500,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 01.07.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
750,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 03.07.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
750,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 05.07.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 12.07.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
732,38A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 17.07.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
1 750,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 24.07.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
1 608,03A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 30.07.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
1 679,71A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 06.08.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
1 080,91A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 09.08.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
1 427,98A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 17.08.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
1 941,88A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 23.08.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 30.08.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
3 069,48A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 10.09.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
2 110,49A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 17.09.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 29.09.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
3 688,39A13 - Propagace na Facebooku - propagace volební kampaně na Facebooku, výdaj dne 06.10.2020
hradil kandidát Strachoň, Ivan Ing., nar. 28.12.1972
78 333,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem reklamních ploch na vozech MHD a zastávkách MHD, výdaj dne 15.05.2020, transakce z účtu dne 02.04.2020
2 613,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 05.05.2020
31 978,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační materiál, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 11.05.2020
9 570,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 11.05.2020
82 461,50A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 13.05.2020
62 920,00tvorba grafických podkladů, fotografování, poradenství,, výdaj dne 14.05.2020, transakce z účtu dne 20.05.2020
36 851,77reklamní kampaň, výdaj dne 15.10.2020, transakce z účtu dne 20.05.2020
9 596,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem ploch včetně výlepu plakátů, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 20.05.2020
26 063,40pronájem a náklady na produkci, výdaj dne 27.05.2020
10 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické a korektorské práce, výdaj dne 25.05.2020, transakce z účtu dne 27.05.2020
2 420,00fotografické práce, výdaj dne 26.05.2020, transakce z účtu dne 27.05.2020
37 559,00reklamní kampaň, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 27.05.2020
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v Prostějovském večerníku, výdaj dne 28.05.2020, transakce z účtu dne 29.05.2020
2 904,00plakátovací kampaň, výdaj dne 04.06.2020, transakce z účtu dne 05.06.2020
9 196,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - reklamní plochy ve vozech MHD Opava, výdaj dne 08.06.2020, transakce z účtu dne 10.06.2020
7 308,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem ploch včetně výlepu plakátů, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 10.06.2020
3 040,00foto kandidátů, výdaj dne 09.06.2020, transakce z účtu dne 10.06.2020
980,00fotografování kandidátů, výdaj dne 09.06.2020, transakce z účtu dne 10.06.2020
10 000,00portrétní fotografie, výdaj dne 08.06.2020, transakce z účtu dne 10.06.2020
15 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní předměty - propisky, výdaj dne 09.06.2020, transakce z účtu dne 12.06.2020
4 840,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní plochy, výdaj dne 12.06.2020
726,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 15.10.2020, transakce z účtu dne 12.06.2020
4 976,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 20.08.2020, transakce z účtu dne 15.06.2020
800,00tisk vstupenek na volební akci, výdaj dne 16.06.2020
11 800,00tisk časopisu Krajánek, grafická příprava, honoráře, výdaj dne 16.06.2020
40 000,00reklamní kampaň, výdaj dne 22.07.2020, transakce z účtu dne 18.06.2020
2 928,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 22.07.2020, transakce z účtu dne 18.06.2020
2 601,50A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - sklenice s potiskem, výdaj dne 18.06.2020
100 000,00A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - inzerce, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 23.06.2020
8 500,00fotopráce - fotografování kandidátů, výdaj dne 25.06.2020
6 050,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v Prostějovském večerníku, výdaj dne 25.06.2020
3 012,00fotografování kandidátů, fotografie, výdaj dne 25.06.2020
1 494,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - tisk plakátů, výdaj dne 23.06.2020, transakce z účtu dne 25.06.2020
9 825,00zhotovení portrétních fotografií, výdaj dne 25.06.2020
3 375,00fotografování kandidátů, výdaj dne 26.06.2020
7 139,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem billboardů, výlep plakátů, výdaj dne 14.07.2020, transakce z účtu dne 30.06.2020
40,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 30.09.2020
hradil kandidát Nejezchleba, Radek, nar. 06.07.1974
40,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 30.09.2020
hradil kandidát Nejezchleba, Radek, nar. 06.07.1974
40,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 29.09.2020
hradil kandidát Nejezchleba, Radek, nar. 06.07.1974
40,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 29.09.2020
hradil kandidát Nejezchleba, Radek, nar. 06.07.1974
40,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 30.09.2020
hradil kandidát Nejezchleba, Radek, nar. 06.07.1974
70,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 30.09.2020
hradil kandidát Nejezchleba, Radek, nar. 06.07.1974
100,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 30.09.2020
hradil kandidát Nejezchleba, Radek, nar. 06.07.1974
150,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 01.10.2020
hradil kandidát Nejezchleba, Radek, nar. 06.07.1974
230,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 04.10.2020
hradil kandidát Nejezchleba, Radek, nar. 06.07.1974
250,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 01.10.2020
hradil kandidát Nejezchleba, Radek, nar. 06.07.1974
3 125,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 14.07.2020, transakce z účtu dne 02.07.2020
14 783,18A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 14.07.2020, transakce z účtu dne 02.07.2020
87 599,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 14.07.2020, transakce z účtu dne 02.07.2020
3 000,00pronájem skákacího hradu, výdaj dne 14.07.2020, transakce z účtu dne 08.07.2020
57 632,30A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 14.07.2020, transakce z účtu dne 08.07.2020
3 205,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 13.07.2020
11 132,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 14.07.2020, transakce z účtu dne 13.07.2020
600,00fotografie kandidátů, výdaj dne 14.07.2020
1 500,00ozvučení produkce, výdaj dne 14.07.2020
2 420,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 14.07.2020
2 973,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 14.07.2020
5 144,92doprava autobusem na předvolební akci, výdaj dne 14.07.2020
6 050,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 14.07.2020
6 655,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 14.07.2020
10 406,00reklamní kampaň, výdaj dne 14.07.2020
29 621,00plakátovací kampaň, výdaj dne 15.07.2020, transakce z účtu dne 14.07.2020
68 040,00reklamní služby, výdaj dne 15.07.2020, transakce z účtu dne 14.07.2020
100 530,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 14.07.2020
199 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 14.07.2020
300 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 14.07.2020
5 190,90grafická a tisková příprava. Tisk plakátů, výdaj dne 15.07.2020
20 782,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 20.07.2020, transakce z účtu dne 15.07.2020
17 545,00propagační služba, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 16.07.2020
37 510,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 17.07.2020, transakce z účtu dne 16.07.2020
6 040,00fotografování kandidátů, výdaj dne 17.07.2020
20 570,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 17.07.2020
86 515,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 20.07.2020, transakce z účtu dne 17.07.2020
8 470,00fotografování kandidátů, výdaj dne 20.07.2020
432,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 21.07.2020
3 200,00fotografování kandidátů, výdaj dne 20.07.2020, transakce z účtu dne 21.07.2020
3 765,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 21.07.2020
4 800,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 21.07.2020
9 390,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 21.07.2020
4 832,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 22.07.2020
5 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 22.07.2020
11 800,00A4 - Volební noviny - tisk, výdaj dne 22.07.2020
14 800,00občerstvení, výdaj dne 22.07.2020
30 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video), výdaj dne 22.07.2020
49 610,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 22.07.2020
178 291,00plakáty, letáky, omalovánky, bloky pro volební kampaň, výdaj dne 22.07.2020
774,40výlep plakátů, výdaj dne 23.07.2020, transakce z účtu dne 24.07.2020
1 753,00výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 24.07.2020
2 317,00výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 24.07.2020
103 134,40A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 24.07.2020
43 170,00výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 31.07.2020
780,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 01.09.2020
4 093,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.09.2020
5 082,00výroba banneru, výdaj dne 01.09.2020
10 581,45plavba lodí k předvolební akci, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 01.09.2020
13 109,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 01.09.2020
18 392,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 01.09.2020
21 600,00A4 - Volební noviny - tisk, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 01.09.2020
25 289,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 01.09.2020
98 812,23A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 01.09.2020
1 123,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 02.09.2020
1 525,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 02.09.2020
1 610,39C6 - Provozní výdaje - spotřeba el. energie, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 02.09.2020
2 783,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 02.09.2020
3 015,00rautové občerstvení na tiskové konferenci k volbám, výdaj dne 02.09.2020
6 681,50A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 02.09.2020
18 392,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 02.09.2020
218,00výlep plakátů, výdaj dne 03.09.2020
1 050,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 03.09.2020
1 982,00výlep plakátů, výdaj dne 03.09.2020
3 098,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 03.09.2020
3 872,00výroba reklamy, výdaj dne 03.09.2020
5 222,53C6 - Provozní výdaje - přeprava osob na předvolební akci, výdaj dne 03.09.2020
6 655,00reklamní kampaň včetně tisku a výlepu, výdaj dne 03.09.2020
7 110,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 03.09.2020
7 260,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 03.09.2020
10 950,50A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 03.09.2020
18 002,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 02.09.2020, transakce z účtu dne 03.09.2020
18 150,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 03.09.2020
242,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 04.09.2020
447,98A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 04.09.2020
450,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 04.09.2020
750,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 04.09.2020
950,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 04.09.2020
1 500,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 04.09.2020
2 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 04.09.2020
2 700,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 04.09.2020
3 800,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 04.09.2020
4 135,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 03.09.2020, transakce z účtu dne 04.09.2020
4 500,00fotografování kandidátů, výdaj dne 04.09.2020
7 400,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 04.09.2020
8 818,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit), výdaj dne 04.09.2020
9 595,30tisk + výlep PVC samolepek, výdaj dne 04.09.2020
12 100,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 04.09.2020
12 100,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 04.09.2020
18 392,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 04.09.2020
33 880,00výlep plakátů a pronájem reklamní plochy, výdaj dne 04.09.2020
105 566,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 04.09.2020
436,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 07.09.2020
762,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 07.09.2020
850,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 07.09.2020
6 534,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 07.09.2020
7 359,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 07.09.2020
50 000,00C6 - Provozní výdaje - doprava volebních novin, výdaj dne 07.09.2020
80 319,80výroba letáků, kalendáříků, polep vozidel a autobusů, výdaj dne 07.09.2020
108 295,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 07.09.2020
658 560,00A4 - Volební noviny - tisk - grafické zpracování + výroba volebních novin, výdaj dne 07.09.2020
4 936,80A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - plakáty + kalendáříky, výdaj dne 07.09.2020, transakce z účtu dne 08.09.2020
4 961,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 08.09.2020
10 267,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 08.09.2020
14 139,43A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 08.09.2020
16 896,44A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 08.09.2020
29 645,00realizace služeb spojených s provozování reklamy, výdaj dne 08.09.2020
360,02výlep plakátů, výdaj dne 10.09.2020
375,97výlep plakátů, výdaj dne 10.09.2020
720,01výlep plakátů, výdaj dne 09.09.2020, transakce z účtu dne 10.09.2020
3 561,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 09.09.2020, transakce z účtu dne 10.09.2020
3 751,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit), výdaj dne 09.09.2020, transakce z účtu dne 10.09.2020
1 815,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit), výdaj dne 09.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
4 477,00C3 - Spotřební materiál - roušky, výdaj dne 09.09.2020, transakce z účtu dne 10.09.2020
4 744,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 10.09.2020
8 470,00reklamní služby, výdaj dne 10.09.2020
14 400,00hudební produkce, výdaj dne 09.09.2020, transakce z účtu dne 10.09.2020
19 360,00reklamní služby, výdaj dne 10.09.2020
19 691,54C6 - Provozní výdaje - přeprava osob na předvolební mítink, výdaj dne 10.09.2020
21 469,26A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznáška propagačních materiálů, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 10.09.2020
29 766,00výroba materiálů spojená s provozováním reklamy, výdaj dne 10.09.2020
41 046,50výroba letáků, plakátů, kalendáříků + grafické práce, výdaj dne 10.09.2020
47 384,00zajištění vozidla - dodávky Renault Trafic, včetně reklamního polepu, výdaj dne 10.09.2020
226 028,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 10.09.2020
1 306,80A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba banneru, výdaj dne 11.09.2020
1 830,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 11.09.2020
17 367,78A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 11.09.2020
341,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 14.09.2020
370,00výlep plakátů, výdaj dne 14.09.2020
500,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 14.09.2020
1 200,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 14.09.2020
1 549,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 14.09.2020
1 755,00C6 - Provozní výdaje - pronájem kontejneru, odvoz a uložení odpadů, výdaj dne 14.09.2020
2 000,00hudební produkce, výdaj dne 17.09.2020, transakce z účtu dne 14.09.2020
3 750,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 14.09.2020
3 773,99A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 14.09.2020
8 470,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 14.09.2020
8 984,25A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 14.09.2020
10 000,00pronájem provozovny a zabezpečení služeb, výdaj dne 14.09.2020
13 370,50výroba bannerů a plakátů, výdaj dne 14.09.2020
21 545,00pronájem stanu, pivních setů a zvukové techniky, výdaj dne 14.09.2020
47 976,50A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 14.09.2020
121 000,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 14.09.2020
120,00plakátovné, výdaj dne 15.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
747,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 15.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
1 028,50C1 - Daně a poplatky - autorská odměna - OSA, výdaj dne 15.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
1 270,50B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 15.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
1 320,00zdravotnická asistence, výdaj dne 15.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
2 000,00ozvučení, výdaj dne 16.09.2020
3 000,00přípravné práce, výdaj dne 16.09.2020
3 509,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 16.09.2020
5 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 16.09.2020
6 225,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 16.09.2020
9 075,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 16.09.2020
9 183,90grafické zpracování + výroba volebních novin, výdaj dne 16.09.2020
13 950,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 16.09.2020
14 827,90A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 16.09.2020
21 780,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 16.09.2020
21 840,50výroba samolepek, plakátů a kalendáříků, výdaj dne 16.09.2020
107 422,59A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 16.09.2020
2 000,00hudební doprovod, výdaj dne 14.09.2020, transakce z účtu dne 18.09.2020
2 916,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 18.09.2020
3 600,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 18.09.2020
3 630,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 18.09.2020
4 447,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 18.09.2020
5 165,82C6 - Provozní výdaje - přeprava osob, výdaj dne 18.09.2020
5 203,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 18.09.2020
5 430,48A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 18.09.2020
5 929,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 17.09.2020, transakce z účtu dne 18.09.2020
6 050,00A4 - Volební noviny - tisk, výdaj dne 18.09.2020
6 655,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 17.09.2020, transakce z účtu dne 18.09.2020
7 018,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 18.09.2020
33 873,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 18.09.2020
733,26A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 21.09.2020
1 210,00výlep billboardu, výdaj dne 21.09.2020
1 452,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 21.09.2020
1 565,00výlep plakátů, výdaj dne 21.09.2020
2 553,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 21.09.2020
3 100,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 21.09.2020
3 146,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 21.09.2020
4 719,00reklamní kampaň, výdaj dne 21.09.2020
7 865,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 21.09.2020
13 218,28A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 21.09.2020
18 392,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 11.09.2020, transakce z účtu dne 21.09.2020
46 585,00realizace a provozování reklamy, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 21.09.2020
2 075 272,94A5 - Volební noviny - distribuce, výdaj dne 18.09.2020, transakce z účtu dne 21.09.2020
96,00výlep plakátů, výdaj dne 22.09.2020
198,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 22.09.2020
990,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 22.09.2020
11 880,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 22.09.2020
12 100,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 22.09.2020
15 730,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 22.09.2020
80 000,00mediální prostor pro inzerci, výdaj dne 22.09.2020
425,00výlep plakátů, výdaj dne 23.09.2020
1 084,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 23.09.2020
1 188,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 23.09.2020
1 524,60výlep plakátů, výdaj dne 23.09.2020
1 980,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 23.09.2020
2 245,76výlep plakátů, výdaj dne 23.09.2020
2 376,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 23.09.2020
2 413,95A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 23.09.2020
3 153,26C6 - Provozní výdaje - přeprava osob, výdaj dne 23.09.2020
3 500,00servis akce krajských voleb, výdaj dne 23.09.2020
3 999,05C6 - Provozní výdaje - doprava, výdaj dne 23.09.2020
5 000,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 23.09.2020
6 655,00vkládání letáků, výdaj dne 23.09.2020
10 527,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 23.09.2020
13 969,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 23.09.2020
16 250,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - baner, výdaj dne 23.09.2020
20 000,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 23.09.2020
26 015,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.10.2020, transakce z účtu dne 23.09.2020
48 187,04A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 23.09.2020
100,00fotografování kandidátů, výdaj dne 14.08.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
100,00C1 - Daně a poplatky - povolení užívání komunikace, výdaj dne 30.07.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
156,00výlep plakátů, výdaj dne 25.09.2020
160,00fotografování kandidátů, výdaj dne 18.08.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
250,00výlep plakátů, výdaj dne 25.09.2020
500,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 24.09.2020
500,00zapůjčení lavic a stolů, výdaj dne 17.07.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
557,00C6 - Provozní výdaje - doprava materiálu, výdaj dne 07.07.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
581,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 25.09.2020
655,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
655,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
697,00výlep plakátů, výdaj dne 25.09.2020
774,40výlep plakátů, výdaj dne 24.09.2020
782,00C6 - Provozní výdaje - přeprava osob na předvolební akci, výdaj dne 07.07.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
808,00C6 - Provozní výdaje - jízdné na předvolební akci, výdaj dne 04.08.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
863,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
1 003,00cena - losování vstupenek na předvolební akci, výdaj dne 26.08.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
1 785,00výlep plakátů, výdaj dne 24.09.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
1 926,00fotografování kandidátů, výdaj dne 10.06.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
2 885,00fotografování kandidátů, výdaj dne 10.06.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
2 904,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 16.07.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
3 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 10.06.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
3 060,00fotografování kandidátů, výdaj dne 10.06.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
3 146,00C6 - Provozní výdaje - mobilní WC, výdaj dne 07.07.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
3 529,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 15.07.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
3 630,00přelep, výdaj dne 30.10.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
4 000,00hudební produkce na předvolební akci, výdaj dne 07.07.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
4 000,00hudební produkce na předvolební akci, výdaj dne 07.07.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
4 500,00hudební produkce na předvolební akci, výdaj dne 07.07.2020, transakce z účtu dne 25.09.2020
6 167,00C6 - Provozní výdaje - přeprava osob, výdaj dne 25.09.2020
6 340,00výroba plakátů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
9 121,80výroba plakátů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
11 250,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
17 250,00umělecké vystoupení, výdaj dne 25.09.2020
18 392,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 25.09.2020
18 900,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
29 238,40výroba plakátů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
31 250,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
33 501,00výroba bannerů a plakátů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
34 913,40výroba plakátů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
38 115,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 25.09.2020
40 000,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
43 037,00výroba bannerů a plakátů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
43 350,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 23.09.2020
47 920,00výroba bannerů a plakátů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
48 945,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 25.09.2020
53 890,00výroba bannerů, billboardů a plakátů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
57 817,00plakáty, inzerce v Deníku, inzerce MHD, zveřejnění baneru, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
60 432,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
79 257,50výroba plakátů, billboard, pronájem reklamních ploch MHD, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
82 270,00výroba bannerů, billboardů a plakátů, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
127 735,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
166 607,65inzerce v Deníku, plakáty, plachta s oky, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
190 875,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
286 532,00výroba, plakátů, skládaček a baneru, výdaj dne 23.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
145,20výlep plakátů, výdaj dne 29.09.2020
1 331,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 29.09.2020
1 525,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 29.09.2020
3 000,00výlep plakátů, výdaj dne 29.09.2020
3 339,60A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 29.09.2020
4 800,00úprava slide na weby, výdaj dne 29.09.2020
5 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video), výdaj dne 29.09.2020
5 430,48A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 29.09.2020
24 333,10A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 29.09.2020
70 000,00plánování kampaně, konzultace, výlep billboardů, montáž plachet, polep autobusu, datová příprava, výdaj dne 29.09.2020
200,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 30.09.2020
360,00výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2020
560,00výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2020
1 589,58výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2020
2 605,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.09.2020
8 470,00kampaň, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
10 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video), výdaj dne 30.09.2020
12 100,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 30.09.2020
14 483,70A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 30.09.2020
15 000,00kulturní vystoupení, výdaj dne 30.09.2020
18 150,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 30.09.2020
28 847,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 30.09.2020
545,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep a pronájem plakátovacích ploch, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
6 911,52výlep plakátů, výdaj dne 01.10.2020
9 490,00C6 - Provozní výdaje - autobusová doprava, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
10 367,00A1 - Inzerce v tisku - MF DNES, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
15 730,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem ploch, polep, návrh grafiky, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
1 512,50A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 02.10.2020
1 620,00výlep plakátů, výdaj dne 02.10.2020
2 178,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 02.10.2020
2 500,01výlep plakátů, výdaj dne 02.10.2020
2 907,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 02.10.2020
6 207,72A1 - Inzerce v tisku - Denik.cz, výdaj dne 02.10.2020
10 285,00inzerce v novinách Jihlavské listy a pronájem reklamních ploch, výdaj dne 02.10.2020
16 000,00konzultace, grafický podklad, sestavení obsahu a moderace na Facebooku, výdaj dne 02.10.2020
16 843,20A1 - Inzerce v tisku - týdeník - Týden u nás, výdaj dne 02.10.2020
19 302,00zajištění vozidla - dodávky Renault Trafic, včetně reklamního polepu, výdaj dne 02.10.2020
28 000,00A1 - Inzerce v tisku - MF DNES, výdaj dne 02.10.2020
35 929,74A1 - Inzerce v tisku - Boleslavský deník, Pražský deník, Deník střední Čechy, výdaj dne 02.10.2020
396,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 05.10.2020
1 530,00výlep plakátů, výdaj dne 05.10.2020
1 580,00stavební práce - montáž bilbordu, výdaj dne 05.10.2020
2 600,00výlep plakátů, výdaj dne 05.10.2020
4 981,00A1 - Inzerce v tisku - Týden Pelhřimovska a Humpolecka, výdaj dne 05.10.2020
5 010,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - reklamní nosiče typu Horizont, výdaj dne 05.10.2020
60 000,00C6 - Provozní výdaje - osobní doprava autobusem, výdaj dne 05.10.2020
444,55C1 - Daně a poplatky - autorská odměna - OSA, výdaj dne 06.10.2020
660,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - areál Pod Kaštany ve Dnešicích, výdaj dne 06.10.2020
857,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 06.10.2020
1 100,00výlep plakátů, výdaj dne 06.10.2020
1 198,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 06.10.2020
1 555,71A1 - Inzerce v tisku - Denik.cz, výdaj dne 06.10.2020
1 584,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 06.10.2020
1 680,00výlep plakátů, výdaj dne 06.10.2020
2 329,25B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 06.10.2020
3 500,00hudební produkce, výdaj dne 06.10.2020
3 617,90A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - plachta - PVC banner s oky, výdaj dne 06.10.2020
3 630,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk bannerů, výdaj dne 06.10.2020
3 746,16A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 06.10.2020
4 192,65A1 - Inzerce v tisku - Deník - Středočeský kraj, výdaj dne 06.10.2020
5 566,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 06.10.2020
8 275,98A1 - Inzerce v tisku - Denik.cz, výdaj dne 06.10.2020
8 929,80C6 - Provozní výdaje - přeprava osob, výdaj dne 06.10.2020
21 744,02A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - kompletace a roznos, výdaj dne 06.10.2020
23 232,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 06.10.2020
25 108,47A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - kompletace a roznáška, výdaj dne 06.10.2020
70,89C6 - Provozní výdaje - spotřeba elektrické energie, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
136,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
150,00výlep plakátů, výdaj dne 08.10.2020
363,00výlep plakátů, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
423,50výlep plakátů, výdaj dne 08.10.2020
435,60výlep plakátů, výdaj dne 08.10.2020
550,55výlep plakátů, výdaj dne 06.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
672,00výlep plakátů, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
1 034,61A1 - Inzerce v tisku - Deník.cz, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
1 379,33A1 - Inzerce v tisku - Deník.cz, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
1 450,00výlep plakátů, výdaj dne 08.10.2020
1 858,56výlep plakátů, výdaj dne 08.10.2020
3 500,00pronájem nafukovacího hradu, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
3 872,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - dotisk plakátů, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
4 573,00A1 - Inzerce v tisku - 5plus2, výdaj dne 08.10.2020
4 850,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 08.10.2020
5 009,40A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - na zařízení veřejného osvětlení, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
9 250,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky a banner euro, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
12 850,21A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - kompletace a roznáška, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
14 036,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
16 494,00A1 - Inzerce v tisku - 5plus2, výdaj dne 08.10.2020
17 599,55A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - kompletace a roznos, výdaj dne 08.10.2020
19 179,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
20 100,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 08.10.2020
39 200,00A1 - Inzerce v tisku - Právo, výdaj dne 08.10.2020
51 110,40A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboardy, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
86 711,02A1 - Inzerce v tisku - Deník, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
93 654,00A1 - Inzerce v tisku - Deník, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
121 000,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
252 300,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Deník, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
290 000,00A6 - PR články - PR články v Haló novinách, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
294 000,00A1 - Inzerce v tisku - Právo, výdaj dne 07.10.2020, transakce z účtu dne 08.10.2020
440,00C1 - Daně a poplatky - poplatek za užívání veřejného prostranství, výdaj dne 09.10.2020
440,00výlep plakátů, výdaj dne 09.10.2020
500,00výlep plakátů, výdaj dne 09.10.2020
600,00výlep plakátů, výdaj dne 09.10.2020
700,00výlep plakátů, výdaj dne 09.10.2020
1 473,00výlep plakátů, výdaj dne 09.10.2020
1 525,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 09.10.2020
2 668,05výlep plakátů, pronájem reklamní plochy, zprostředkování výlepu, výdaj dne 09.10.2020
2 710,50A1 - Inzerce v tisku - Týdeník KM, výdaj dne 09.10.2020
4 840,00inzerce, výdaj dne 09.10.2020
6 000,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 09.10.2020
6 655,00A1 - Inzerce v tisku - INFO noviny, výdaj dne 09.10.2020
8 000,00hudební produkce a ozvučení prostoru, výdaj dne 09.10.2020
8 519,61C6 - Provozní výdaje - přeprava osob, výdaj dne 09.10.2020
11 176,41A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - polep vozů MHD, spot na obrazovkách ve vozech MHD, výdaj dne 09.10.2020
12 342,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 09.10.2020
15 149,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 09.10.2020
21 614,007 mobilních panelů, tisk náhradních plakátů, výdaj dne 08.10.2020, transakce z účtu dne 09.10.2020
30 855,00A1 - Inzerce v tisku - Deník Extra, výdaj dne 09.10.2020
48 222,49A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - polep vozů MHD, spot na obrazovkách ve vozech MHD, výdaj dne 09.10.2020
74 792,52A1 - Inzerce v tisku - Deník Extra, výdaj dne 09.10.2020
119 790,00A1 - Inzerce v tisku - Deník, výdaj dne 09.10.2020
121,00výlep plakátů, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
290,40výlep plakátů, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
607,42C6 - Provozní výdaje - zapůjčení el. rozvaděče, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
756,00výlep plakátů, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
2 500,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
4 809,75výlep plakátů, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
6 534,00A1 - Inzerce v tisku - Deník, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
10 000,00reklamní a poradenské služby, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
11 979,00A1 - Inzerce v tisku - Deník - Středočeský kraj, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
16 494,00A1 - Inzerce v tisku - 5plus2, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
24 600,00vyvěšení bilboardu, plakátů. Výroba videoprezentace, vysílání spotu, rozdávání letáčků, pronájem pódia, moderátor, výdaj dne 12.10.2020, transakce z účtu dne 13.10.2020
39 930,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 13.10.2020
330,00výlep plakátů, výdaj dne 14.10.2020, transakce z účtu dne 15.10.2020
411,40A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamního panelu, výdaj dne 15.10.2020, transakce z účtu dne 16.10.2020
640,00výlep plakátů, výdaj dne 15.10.2020
842,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 16.10.2020
1 196,00výlep plakátů, výdaj dne 16.10.2020
3 630,00A1 - Inzerce v tisku - Prostějovský Večerník, výdaj dne 15.10.2020, transakce z účtu dne 16.10.2020
4 390,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 14.10.2020, transakce z účtu dne 15.10.2020
4 913,00výlep plakátů, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 15.10.2020
5 145,02výlep plakátů, výdaj dne 15.10.2020
5 553,90A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 15.10.2020, transakce z účtu dne 16.10.2020
5 913,51A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - kompletace a roznáška, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 15.10.2020
6 534,00výlep plakátů, výdaj dne 15.10.2020
11 491,00A1 - Inzerce v tisku - Hodonínské listy, výdaj dne 14.10.2020, transakce z účtu dne 15.10.2020
16 494,00A1 - Inzerce v tisku - 5plus2, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 15.10.2020
58 080,00A1 - Inzerce v tisku - Haló noviny, výdaj dne 15.10.2020
116 160,00A1 - Inzerce v tisku - Haló noviny, výdaj dne 15.10.2020
460,00výlep plakátů, výdaj dne 19.10.2020
539,78C1 - Daně a poplatky - autorská odměna - OSA, výdaj dne 19.10.2020
761,94C1 - Daně a poplatky - odměna za poskytnutí licence - OSA, výdaj dne 19.10.2020
990,00výlep plakátů, výdaj dne 19.10.2020
5 850,00výlep plakátů, výdaj dne 19.10.2020
8 198,96A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 19.10.2020
8 270,00A1 - Inzerce v tisku - Nepomucké noviny, výdaj dne 19.10.2020
19 544,13A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 19.10.2020
36 300,00A1 - Inzerce v tisku - Rozhled, výdaj dne 15.10.2020, transakce z účtu dne 19.10.2020
500,00výlep plakátů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 20.10.2020
1 524,60A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 20.10.2020
2 074,29A1 - Inzerce v tisku - Denik.cz, výdaj dne 20.10.2020
7 208,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 20.10.2020
78 291,00C4 - Pohonné hmoty, transakce z účtu dne 19.10.2020
96 027,00C6 - Provozní výdaje - telefony, transakce z účtu dne 19.10.2020
2 061 087,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň, transakce z účtu dne 19.10.2020
1 372,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 14.10.2020, transakce z účtu dne 22.10.2020
5 142,50C1 - Daně a poplatky - odměna za poskytnutí licence - OSA, výdaj dne 22.10.2020
5 280,00výlep plakátů, výdaj dne 14.10.2020, transakce z účtu dne 22.10.2020
1 296,00výlep plakátů, výdaj dne 23.10.2020
3 811,50A1 - Inzerce v tisku - Deník, výdaj dne 23.10.2020
4 573,00A1 - Inzerce v tisku - 5plus2, výdaj dne 23.10.2020
4 573,00A1 - Inzerce v tisku - 5plus2, výdaj dne 23.10.2020
10 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 23.10.2020
30,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
110,00výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
120,00výlep plakátů, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
136,00C1 - Daně a poplatky - poplatek za užívání veřejného prostranství, výdaj dne 03.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
138,00výlep plakátů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
141,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při výlepu volebních letáků, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
188,00C3 - Spotřební materiál - baterie do mikrofonu, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
200,00C6 - Provozní výdaje - doprava volebních materiálů na volební mítink, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
200,00C6 - Provozní výdaje - spotřeba el. energie, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
200,00výlep plakátů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
218,00výlep plakátů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
220,00výlep plakátů, kopírování, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
234,00C6 - Provozní výdaje - doprava židlí a stolu na mítink, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
240,00výlep plakátů, výdaj dne 09.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
295,00výlep plakátů, doprava zvukové aparatury, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
353,00C3 - Spotřební materiál - sponkovací pistole, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
400,00fotografování kandidátů, fotografie, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
432,00výlep plakátů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
436,00jízdné při výlepu volebních letáků, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
498,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 02.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
500,00C1 - Daně a poplatky - správní poplatek - zábor, výdaj dne 03.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
539,78C1 - Daně a poplatky - odměna za poskytnutí licence - OSA, výdaj dne 26.10.2020
578,00C3 - Spotřební materiál - celofánové sáčky, stuhy, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
583,00výlep plakátů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
658,00C3 - Spotřební materiál - sponkovací pistole, výdaj dne 03.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
660,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při výlepu plakátů, jízdné při volební kampani, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
678,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
739,00tombola na předvolební mítink - slosování vstupenek, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
740,00výlep plakátů, výdaj dne 26.10.2020
744,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při výlepu volebních letáků, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
750,00výlep plakátů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
768,00C6 - Provozní výdaje - doprava volebních materiálů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
800,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
871,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
880,00výlep plakátů, výdaj dne 03.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
900,00výlep plakátů, výdaj dne 02.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
997,00tombola na předvolební mítink - slosování vstupenek, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
1 000,00hudební produkce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
1 016,00fotopráce - fotografování kandidátů, dotisk plakátů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
1 056,00C6 - Provozní výdaje - doprava volebních materiálů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
1 080,00výlep plakátů, výdaj dne 26.10.2020
1 120,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při výlepu volebních plakátů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
1 742,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
1 742,40výlep plakátů, výdaj dne 26.10.2020
1 771,00C3 - Spotřební materiál - úklidové prostředky, desinfekce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
1 990,00půjčovné - lodě, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
2 000,00atrakce pro děti - jízda na koních, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
2 001,00výlep plakátů, doprava materiálů, občerstvení na akci, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
2 080,00C3 - Spotřební materiál - knihy na předvolební akce, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
2 200,00hudební produkce na předvolební akci, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
2 287,00výlep plakátů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
2 287,00výlep plakátů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
2 500,00hudební produkce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
3 000,00hudební produkce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
3 485,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
3 500,00hudební produkce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
3 800,00půjčovné - lodě, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
4 000,00hudební produkce, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
4 066,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
4 066,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
4 101,00odměny pro děti, desinfekce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
4 646,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
4 770,00C6 - Provozní výdaje - rozvoz volebních materiálů, výdaj dne 29.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
4 800,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 26.10.2020
5 000,00hudební produkce, výdaj dne 01.09.2020, transakce z účtu dne 26.10.2020
8 004,15výlep plakátů, výdaj dne 26.10.2020
16 494,00A1 - Inzerce v tisku - 5plus2, výdaj dne 26.10.2020
30 927,00A1 - Inzerce v tisku - 5plus2, výdaj dne 26.10.2020
62 290,00A1 - Inzerce v tisku - 5plus2, výdaj dne 26.10.2020
1 500,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 29.10.2020
3 024,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 05.08.2020
390,00výlep plakátů, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
1 500,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
2 300,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
2 420,00A1 - Inzerce v tisku - Haló noviny, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
2 950,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
2 995,00zapůjčení lodí, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
4 207,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
4 480,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
4 750,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
5 263,50A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
7 139,00realizace a provozování reklamy, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
7 450,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
10 990,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
30 900,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
40 571,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
104 045,72tisk plakátů a kalendáříků, návrh grafického konceptu, sazba, korektury, předtisková příprava, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 06.08.2020
600,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 11.08.2020
600,00fotografie kandidátů, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
625,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
700,00A4 - Volební noviny - tisk, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
1 571,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
1 667,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
1 669,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
2 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 11.08.2020
2 225,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 11.08.2020
3 500,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 11.08.2020
4 900,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 11.08.2020
5 500,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 11.08.2020
5 656,75realizace a provozování reklamy, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
16 880,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 11.08.2020
32 065,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
44 649,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
50 699,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 11.08.2020
86 799,35realizace a provozování reklamy, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
126 795,90realizace a provozování reklamy, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 11.08.2020
6 050,00komerční prezentace, výdaj dne 12.08.2020
10 400,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 12.08.2020
26 015,00výroba materiálů spojená s provozováním reklamy, výdaj dne 10.08.2020, transakce z účtu dne 12.08.2020
42 108,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 12.08.2020
680,00C1 - Daně a poplatky - poplatek za užívání veřejného prostranství, výdaj dne 14.08.2020
1 210,00použití snímků, výdaj dne 13.08.2020, transakce z účtu dne 14.08.2020
1 401,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 14.08.2020
2 100,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 14.08.2020
4 550,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 14.08.2020
5 082,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 14.08.2020
6 500,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 14.08.2020
16 474,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plakátovací kampaň, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 14.08.2020
31 460,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - leták skládaný, výdaj dne 14.08.2020
56 870,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - polep autobusu, výdaj dne 13.08.2020, transakce z účtu dne 14.08.2020
7 550,00A1 - Inzerce v tisku - Program Opava, výdaj dne 17.08.2020
7 550,00A1 - Inzerce v tisku - Program Frýdek-Místek, výdaj dne 17.08.2020
14 472,00A1 - Inzerce v tisku - Program Ostrava, výdaj dne 17.08.2020
17 569,20B3 - Nákup služeb - grafické práce - PVC bannery, grafika do MHD, výdaj dne 17.08.2020
85 279,62A1 - Inzerce v tisku - Právo, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 17.08.2020
2 160,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 18.08.2020
3 509,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk materiálů, výdaj dne 18.08.2020
5 262,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk volebních letáků, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 18.08.2020
14 990,00C3 - Spotřební materiál - TV Orava - výrobek je určen pro volební kampaň, výdaj dne 18.08.2020
18 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 18.08.2020
42 350,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické podklady, výdaj dne 18.08.2020
5 525,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 19.08.2020
39 500,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - grafické úpravy + výroba reklamních bannerů, výdaj dne 19.08.2020
8 470,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem billboardů, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 20.08.2020
2 600,00fotografování v ateliéru, výdaj dne 25.08.2020
3 376,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - kampaň - krajské volby, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 25.08.2020
6 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - příprava grafiky zpravodaje Třešnička, výdaj dne 25.08.2020
6 500,00ozvučení předvolebního mítinku, výdaj dne 25.08.2020
8 470,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem plochy, výdaj dne 25.08.2020
9 075,00výlep plakátů, výdaj dne 25.08.2020
18 392,00konzultace kandidáta, výdaj dne 25.08.2020
31 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - příprava grafiky, výdaj dne 25.08.2020
36 154,80A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba banneru a magnetek, výdaj dne 25.08.2020
138 600,00A4 - Volební noviny - tisk - Středočeská Třešnička, výdaj dne 25.08.2020
465,00přelepy novými vizuály, výdaj dne 31.08.2020, transakce z účtu dne 26.08.2020
690,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.08.2020
700,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 26.08.2020
946,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.08.2020
2 650,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 26.08.2020
3 578,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 26.08.2020
5 500,00hudební produkce, výdaj dne 26.08.2020
15 074,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - výroba plakátu, omalovánky, poznámkový blok, výdaj dne 26.08.2020
18 392,00konzultace kandidáta při přípravě rozhovoru, výdaj dne 26.08.2020
1 138,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plakátovací kampaň, výdaj dne 31.08.2020
3 075,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 26.08.2020, transakce z účtu dne 31.08.2020
4 350,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty, výdaj dne 31.08.2020
4 652,21výlep plakátů, výdaj dne 31.08.2020
5 060,00A4 - Volební noviny - tisk - volební noviny Třešnička, výdaj dne 31.08.2020
5 808,00výlep plakátů, výdaj dne 31.08.2020
6 604,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plakátovací kampaň, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 31.08.2020
8 167,50A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamních ploch, výdaj dne 31.08.2020
8 833,00reklama pro krajské volby, výdaj dne 31.08.2020
11 199,76výlep plakátů, výdaj dne 31.08.2020
14 157,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem reklamních ploch v autobusech MHD, výdaj dne 31.08.2020
15 000,00umělecké vystoupení, výdaj dne 31.08.2020
18 392,00konzultace kandidáta při přípravě rozhovoru, výdaj dne 31.08.2020
119 911,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - reklamní kampaň, výdaj dne 31.08.2020
250 438,00A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - reklama na sociálních sítí, výdaj dne 31.08.2020
1 040 640,00grafické zpracování + výroba volebních novin, výdaj dne 31.08.2020
1 089 280,00grafické zpracování + výroba volebních novin, výdaj dne 31.08.2020
990,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - samolepka s logem, výdaj dne 30.10.2020, transakce z účtu dne 03.11.2020
539,78C1 - Daně a poplatky - odměna za poskytnutí licence - OSA, výdaj dne 02.11.2020, transakce z účtu dne 03.11.2020
539,78C1 - Daně a poplatky - odměna za poskytnutí licence - OSA, výdaj dne 02.11.2020, transakce z účtu dne 03.11.2020
315,00výlep plakátů, výdaj dne 03.11.2020
539,78C1 - Daně a poplatky - odměna za poskytnutí licence - OSA, výdaj dne 05.11.2020
24 900,00A4 - Volební noviny - tisk - Haló noviny, výdaj dne 09.11.2020
1 980,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - samolepka s logem, výdaj dne 09.11.2020
630,00C1 - Daně a poplatky - poplatek za užívání veřejného prostranství, výdaj dne 09.11.2020
17 652,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - konzultace kandidáta při přípravě rozhovoru, výdaj dne 15.10.2020, transakce z účtu dne 13.11.2020
215,00C6 - Provozní výdaje - kopírování pozvánek, výdaj dne 30.09.2020, transakce z účtu dne 20.11.2020
261,00výlep plakátů, výdaj dne 26.11.2020
2,00C1 - Daně a poplatky - zábor veřejného prostranství, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
45,00výlep plakátů, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
100,00výlep plakátů, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
101,00C1 - Daně a poplatky - správní + místní poplatek - zvláštní užívání komunikace, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
140,00výlep plakátů, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
147,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při rozvozu materiálu, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
165,00výlep plakátů, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
198,00výlep plakátů, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
204,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při výlepu volebních letáků, výdaj dne 20.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
300,00C1 - Daně a poplatky - zvláštní užívání komunikace, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
303,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - tisk samolepek + grafické práce, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
331,00C6 - Provozní výdaje - jízdné na předvolební akci, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
399,00tombola na předvolební mítink - slosování vstupenek, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
480,00C6 - Provozní výdaje - jízdné na předvolební akci, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
573,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při odstranění volebních letáků, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
599,00tombola na předvolební mítink - slosování vstupenek, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
600,00výlep plakátů, výdaj dne 20.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
600,00výlep plakátů, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
601,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při rozvozu materiálu, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
606,00jízdné při rozvozu materiálu, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
675,00výlep plakátů, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
721,00C6 - Provozní výdaje - jízdné na předvolební akci, výdaj dne 20.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
748,00výlep plakátů, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
753,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při rozvozu materiálu, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
755,00pronájem pódia, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
898,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
960,00výlep plakátů, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 000,00C6 - Provozní výdaje - spotřeba el. energie, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 046,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 129,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při výlepu volebních letáků, výdaj dne 20.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 152,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 168,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při rozvozu materiálu, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 210,00pronájem pivních setů, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 276,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při rozvozu materiálů, jízdné při volební kampani, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 384,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 450,00výlep plakátů, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
1 711,00C6 - Provozní výdaje - přeprava osob na předvolební mítink, výdaj dne 27.11.2020
1 746,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 20.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 000,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem restaurace a šaten, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 000,00hudební produkce, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 065,00C6 - Provozní výdaje - jízdné při výlepu letáků, jízdné při volební kampani, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 084,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 090,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků, výdaj dne 20.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 215,00C6 - Provozní výdaje - jízdné na předvolební akci, výlep letáků, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 236,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 323,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
2 904,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
3 000,00hudební produkce, výdaj dne 13.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
3 185,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků, výdaj dne 01.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
3 900,00C6 - Provozní výdaje - doprava, výdaj dne 05.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
4 480,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů a roznos letáků,, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
4 520,00reklamní kampaň a režijní náklady, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
5 000,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem areálu, výdaj dne 02.10.2020, transakce z účtu dne 27.11.2020
740,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - konzultace kandidáta při přípravě rozhovoru, výdaj dne 15.10.2020, transakce z účtu dne 30.11.2020
500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění banneru na oplocení rod. domu, výdaj dne 07.09.2020Řezáčová, Renata, Zbraslav, 31.07.1970
300,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - poskytnutí plochy na plotový banner, výdaj dne 01.09.2020Škoudlil, Milan, Havlíčkův Brod, 09.09.1971
300,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - poskytnutí plochy na plotový banner, výdaj dne 01.09.2020Pospíšil, Ladislav, Ždírec nad Doubravou, 25.05.1945
900,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotě nemovitosti, výdaj dne 01.07.2020Hodáč, Pavel, Pelhřimov, 28.02.1969
330,00výlep plakátů ve městě Telč, výdaj dne 15.09.2020Vyvadil, Stanislav, Telč, 02.10.1957
1 500,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - vyvěšení volebního banneru na oplocení zahrádkářské kolonie, výdaj dne 10.09.2020Svoboda, Jan, Jihlava, 21.03.1948
1 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - vyvěšení volebního banneru na oplocení nemovitosti v Brtnici, výdaj dne 14.09.2020Plavec, Emil JUDr., Brtnice, 14.08.1947
2 500,00A4 - Volební noviny - tisk - tisk 1500 Kusů občasníku ZO KSČM Brtnice : Na stopce., výdaj dne 21.08.2020Plavec, Emil JUDr., Brtnice, 14.08.1947
1 000,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - vvvěšení volebního banneru na plotě nemovitosti v Třešti, výdaj dne 14.09.2020Kříž, Miroslav, Třešť, 12.06.1946
1 470,00výlep volebních plakátů v okrese Jihlava, výdaj dne 15.09.2020Hlaváček, Karel, Jihlava, 01.06.1949
420,00výlep volebních plakátů v okrese Jihlava, výdaj dne 15.09.2020Kalabus, Pavel, Jihlava, 18.05.1953
250,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotě nemovitosti, výdaj dne 09.09.2020Kroneisl, Luděk Ing., Pacov, 25.08.1933
500,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - vyvěšení banneru na plotě firmy, výdaj dne 01.09.2020OMB composites EU a.s., Hradecká 635, Králíky, 56169, 28166787
1 200,00zápůjčka reklamních zařízeních, výdaj dne 10.09.2020Nadberežný, Ivan, České Budějovice, 15.07.1951
5 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - výroba perníku s třešněmi, výdaj dne 11.09.2020Božena Kolářová, Jankov 74, Jankov, 37384, 11361093
300,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění propagačního banneru na plotě nemovitosti v Humpolci, výdaj dne 23.09.2020Hrdlička, Jindřich, Humpolec, 15.05.1963
15 099,00ceny do soutěže- volební křížovka, výdaj dne 21.07.2020
hradil kandidát Šulda, Ludvík BBA, nar. 13.09.1979
3 630,00grafika, samolepka, výlep, výdaj dne 26.08.2020
hradil kandidát Šulda, Ludvík BBA, nar. 13.09.1979

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Ing. Silvie Kocanová, registrovaná třetí osoba, zabezpečovala volební kampaň kandidáta za KSČM do zastupitelstva Jihomoravského kraje Petra Koše. O této skutečnosti jsme se dozvěděli až v průběhu volební kampaně.