Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
44266740


Identifikátor zprávy: Z3931-20210101122517
Datum: 01.01.2021 11:25:17
    RNDr. Radim Špaček, předseda

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 50 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Andrš, Pavel MUDr., Olomouc24.03.196425 000,00
Andrš, Pavel MUDr., Olomouc24.03.196425 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 83 846,20 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
16 940,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v časopisu Náš kraj, výdaj dne 10.09.2020, transakce z účtu dne 23.09.2020
5 000,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem reklamních ploch, výdaj dne 16.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
2 843,50A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů, výdaj dne 16.09.2020, transakce z účtu dne 23.09.2020
10 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafická výroba volebního letáku, výdaj dne 17.09.2020, transakce z účtu dne 26.09.2020
4 077,70A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba reklamních letáků a plakátů, výdaj dne 18.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
3 388,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem reklamních ploch a instalace v MHD, výdaj dne 18.09.2020, transakce z účtu dne 01.10.2020
9 950,00C6 - Provozní výdaje - catering při volební kampani, výdaj dne 18.09.2020, transakce z účtu dne 24.09.2020
3 500,00B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce, výdaj dne 20.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020
4 068,00A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) - pronájem plakátovacích ploch, výdaj dne 24.09.2020
24 079,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk volebních letáků a plakátů, výdaj dne 25.09.2020, transakce z účtu dne 30.09.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje