Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
JIHOČEŠI 2012

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
71443312


Identifikátor zprávy: Z3769-20201228152927
Datum: 28.12.2020 14:29:27
    Pavel Hroch, předseda hnutí

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 560 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Burian, Vladislav Mgr., Jindřichův Hradec20.02.196540 000,00
Doležal, Martin Ing., Sezimovo Ústí05.08.197060 000,00
Fišer, Jiří Ing., Tábor30.04.195340 000,00
Hroch, Pavel, Kovářov03.12.1962100 000,00
Macourková Janů, Lucie, Zárybničná Lhota23.03.198540 000,00
Malý, Martin Ing., Prachatice25.01.196930 000,00
Občané pro Budějovice, Puklicova 995/1, České Budějovice, 3700471443185160 000,00
Pavel, Pavel Ing., Strakonice11.03.195720 000,00
Vanžurová, Eva Mgr., Písek02.09.195370 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 11 500,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Ambrůz, Miroslav, Prachatice13.04.1963500,00banner 2 ks
Balášová, Alena, Sezimovo Ústí05.03.1976250,00banner
Bašta, Jiří, Novosedly nad Nežárkou13.04.1963500,00banner 2 ks
Brabec, Milan, České Budějovice20.04.1980250,00banner
Budínská, Marcela, Vimperk14.10.1970250,00banner
Burian, Vladislav Mgr., Jindřichův Hradec20.02.1965750,00banner 3 ks
Buzková, Marie Ing., Kunžak15.03.1963500,00banner 2 ks
Doktor, Michal, Horní Slověnice02.10.1967750,00banner 3 ks
Doležal, Martin Ing., Sezimovo Ústí05.08.1970750,00banner 3 ks
Hodina, František, Horní Záblatí25.07.1972250,00banner
Kabelová, Hana, České Budějovice02.07.1986250,00banner
Kněžínek, Radek Mgr., Číměř31.08.1973750,00banner 3 ks
Kohout, Petr, Holičky01.08.1973500,00banner 2 ks
Krupička, Jiří, Stráž nad Nežárkou20.12.1960750,00banner 3 ks
Melichar, Jan, Prachatice03.02.1981750,00banner 3 ks
Mencl, Filip Mgr., Novosedly nad Nežárkou06.07.1963750,00banner 3 ks
Moric, Rostislav, České Budějovice12.07.1938250,00banner
Pavel, Pavel Ing., Strakonice11.03.1957500,00banner 2 ks
Přibík, Jan, Netolice14.03.1973500,00banner 2 ks
Sitter, Patrik, Prachatice16.06.1984500,00banner 2 ks
Štefanová, Marie, Sezimovo Ústí30.03.1963250,00banner
Váchová, Ludmila Ing., České Budějovice02.07.1986250,00banner
Zvoňárová, Pavla Mgr., České Velenice02.08.1984750,00banner 3 ks

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 2 156 639,63 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
57 596,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 08.04.2020
5 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 09.05.2020
5 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 04.06.2020
6 050,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 04.06.2020
7 623,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 24.06.2020
675,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 24.06.2020
5 000,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 29.06.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 29.06.2020
25 800,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 01.07.2020
5 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 06.07.2020
24 200,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 07.07.2020
733,26A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk, výdaj dne 07.07.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 15.07.2020
33 154,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 21.07.2020
6 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 21.07.2020
10 000,00B1 - Mzdové náklady na volební kampaň, výdaj dne 29.07.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 31.07.2020
9 498,50A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 31.07.2020
13 100,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 03.08.2020
30 129,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 04.08.2020
3 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 04.08.2020
15 450,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 04.08.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 13.08.2020
46 343,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 13.08.2020
14 520,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 13.08.2020
14 280,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 25.08.2020
14 822,50B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 25.08.2020
32 670,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 25.08.2020
79 300,98A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 25.08.2020
8 113,05A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 25.08.2020
907,50A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 25.08.2020
37 374,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 26.08.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 26.08.2020
10 000,00práce zmocněnce, výdaj dne 02.09.2020
19 200,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 02.09.2020
79 134,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 02.09.2020
36 300,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 02.09.2020
12 100,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 02.09.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 04.09.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 10.09.2020
21 369,81A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 11.09.2020
94 639,55A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 11.09.2020
4 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 11.09.2020
6 739,70A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 11.09.2020
321 521,20A4 - Volební noviny - tisk, výdaj dne 15.09.2020
108 464,40A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 16.09.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 16.09.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 16.09.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 16.09.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 16.09.2020
43 560,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 22.09.2020
907,50A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 22.09.2020
968,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 22.09.2020
3 000,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 22.09.2020
14 290,10A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 22.09.2020
30 250,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 22.09.2020
2 914,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 22.09.2020
806,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 22.09.2020
3 049,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 22.09.2020
10 488,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 22.09.2020
43 257,50B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 24.09.2020
7 429,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 24.09.2020
300,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 24.09.2020
9 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 24.09.2020
7 018,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 24.09.2020
218 133,23A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 25.09.2020
10 000,00A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 30.09.2020
99 946,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 02.10.2020
5 929,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 02.10.2020
36 145,12A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 02.10.2020
1 875,50A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 02.10.2020
923,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 02.10.2020
9 474,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 13.10.2020
3 000,00hudební produkce, výdaj dne 13.10.2020
3 000,00hudební produkce, výdaj dne 13.10.2020
6 292,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 13.10.2020
6 546,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 13.10.2020
28 684,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 13.10.2020
25 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video), výdaj dne 13.10.2020
5 000,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 13.10.2020
3 025,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 13.10.2020
283,50A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 13.10.2020
108 612,90A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 16.10.2020
548,86A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 16.10.2020
278,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 16.10.2020
1 224,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 16.10.2020
24 800,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 03.11.2020
4 192,65A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - plochy MHD, výdaj dne 03.11.2020
10 411,92A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 03.11.2020
250,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneruVáchová, Ludmila Ing., České Budějovice, 02.07.1986
250,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneruKabelová, Hana, České Budějovice, 02.07.1986
250,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneruMoric, Rostislav, České Budějovice, 12.07.1938
250,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneruBrabec, Milan, České Budějovice, 20.04.1980
250,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneruŠtefanová, Marie, Sezimovo Ústí, 30.03.1963
250,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneruBalášová, Alena, Sezimovo Ústí, 05.03.1976
500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 2 ksBašta, Jiří, Novosedly nad Nežárkou, 13.04.1963
500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 2 ksKohout, Petr, Holičky, 01.08.1973
750,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 3 ksBurian, Vladislav Mgr., Jindřichův Hradec, 20.02.1965
750,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 3 ksKněžínek, Radek Mgr., Číměř, 31.08.1973
750,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 3 ksDoležal, Martin Ing., Sezimovo Ústí, 05.08.1970
750,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 3 ksMencl, Filip Mgr., Novosedly nad Nežárkou, 06.07.1963
750,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 3 ksKrupička, Jiří, Stráž nad Nežárkou, 20.12.1960
500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 2 ksPavel, Pavel Ing., Strakonice, 11.03.1957
500,00A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - prezentace banneru 2 ksSitter, Patrik, Prachatice, 16.06.1984
500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 2 ksAmbrůz, Miroslav, Prachatice, 13.04.1963
500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 2 ksPřibík, Jan, Netolice, 14.03.1973
750,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 3 ksMelichar, Jan, Prachatice, 03.02.1981
750,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 3 ksZvoňárová, Pavla Mgr., České Velenice, 02.08.1984
750,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 3 ksDoktor, Michal, Horní Slověnice, 02.10.1967
500,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru 2 ksBuzková, Marie Ing., Kunžak, 15.03.1963
250,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneruBudínská, Marcela, Vimperk, 14.10.1970
250,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneruHodina, František, Horní Záblatí, 25.07.1972
3 000,00A6 - PR články - mediální služby, výdaj dne 30.11.2020
16 600,00B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - příprava kampaně, výdaj dne 31.03.2020
169,40A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - výlep plakátů, výdaj dne 24.09.2020

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje