Zpráva o financování volební kampaně

Krajské volby 2020

Kandidující subjekt / Kandidát:
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

Identifikační číslo politické strany / politického hnutí:
06048099


Identifikátor zprávy: Z3729-20201029222801
Datum: 29.10.2020 21:28:01
    Věstislav Křenek / Josef Kvasnička, předseda hnutí BOS / 1. místopředseda hnutí BOS

Podpis: ....................................................................................................
Podepíše se kandidát na prezidenta/nezávislý kandidát na senátora/osoba oprávněná jednat jménem politické strany/politického hnutí, nebo, jde-li o koalici, osoby oprávněné jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici. Podepisující osoba uvede k podpisu své jméno, příjmení a postavení.

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 54 500,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.19515 000,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.19515 000,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.19515 000,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.19515 000,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.19515 000,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.19515 000,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.19513 000,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.195110 000,00
Křenek, Věstislav Ing., Domažlice27.06.195110 000,00
Packan, Václav Bc., Planá13.11.19741 500,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 8 600,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Havlíček, Michal, Hradec Králové30.12.19618 600,00Organizačně-technické zabezpečení konání II. Celostátní konference hnutí BOS dne 27.6.2020 (pronájem, výroba tiskovin pro delegáty)y

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 58 311,64 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
6 050,00A6 - PR články - Presentační článek o hnutí BOS v ROZHLEDU č. 8/2020, výdaj dne 13.08.2020
12 100,00A1 - Inzerce v tisku - Plošná inzerce v ROZHLEDU č. 9/2020, výdaj dne 09.09.2020
28 231,72A1 - Inzerce v tisku - Plošná inzerce v Klatovském deníku EXTRA a na WEBU deníku.cz, výdaj dne 10.09.2020
3 329,92A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk volebních plakátů a jejich výlep (Domažlice a Sušice), výdaj dne 16.09.2020
8 600,00Organizačně-technické zabezpečení konání II. Celostátní konference hnutí BOS dne 27.6.2020 (pronájem, výroba tiskovin pro delegáty), výdaj dne 27.06.2020Havlíček, Michal, Hradec Králové, 30.12.1961

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje