Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev
Volby do Evropského parlamentu konané dne 24.5. – 25.5.2019

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 58 750,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
1. Pražský nemovitostní fond, Soběslavská 15, Praha 3, 13000601925933 000,00poskytnutí plochy pro banner
Dobrý den s Kurýrem, Zelný trh 1245, Uherské Hradiště, 686012557155922 000,00uveřejnění rozhovoru v tiskovině
Dohnal, Pavel, Nový Bydžov13.04.1969350,00poskytnutí plochy pro banner
Hradil, František, Valtice20.06.19612 000,00poskytnutí plochy pro volební kampaň
Jansa, Břetislav, Turnov21.11.19491 000,00poskytnutí plochy pro banner
Kučera, Matěj, Hradec Králové12.01.1984400,00poskytnutí plochy pro banner
Maděřič, Jiří, Moravský Žižkov28.08.19792 000,00poskytnutí plochy pro banner
Maděřičová, Anna, Moravský Žižkov07.01.19612 000,00poskytnutí plochy pro volební kampaň
Marek, Ladislav, Praha 2113.05.19522 000,00poskytnutí plochy pro volební kampaň
Matějec, Jiří, Turnov10.09.19681 000,00poskytnutí plochy pro banner
Valihrach, Josef, Krumvíř20.01.19892 000,00poskytnutí plochy pro volební kampaň
Valihrach, Martin, Krumvíř01.05.19862 000,00poskytnutí plochy pro volební kampaň
Valihrachová, Božena, Krumvíř14.09.19632 000,00poskytnutí plochy pro volební kampaň
Vinařský dům Kopeček, Hodonínská 696, Dubňany, 69603282735592 000,00poskytnutí plochy pro volební kampaň
Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř 395, Krumvíř, 691732623107715 000,00150 lahví vína s propagační etiketou

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 619 983,83 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
49 222,80A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem billboardů, výdaj dne 11.04.2019, transakce z účtu dne 15.04.2019
24 200,00A1 - Inzerce v tisku - inzerce v tisku, výdaj dne 15.04.2019, transakce z účtu dne 25.04.2019
278,30A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - tisk letáků, výdaj dne 18.04.2019, transakce z účtu dne 29.04.2019
8 000,00B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 18.04.2019, transakce z účtu dne 13.05.2019
14 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 25.04.2019, transakce z účtu dne 26.04.2019
13 068,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 29.04.2019, transakce z účtu dne 13.05.2019
3 009,30A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 30.04.2019
142 659,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 29.04.2019
48 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video), výdaj dne 02.05.2019, transakce z účtu dne 13.05.2019
2 580,90A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 06.05.2019, transakce z účtu dne 27.05.2019
14 520,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 08.05.2019, transakce z účtu dne 13.05.2019
9 970,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 09.05.2019, transakce z účtu dne 13.05.2019
2 420,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 09.05.2019, transakce z účtu dne 17.05.2019
745,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 10.05.2019, transakce z účtu dne 28.05.2019
3 555,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.), výdaj dne 14.05.2019, transakce z účtu dne 04.06.2019
49 489,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 15.05.2019
13 000,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 16.05.2019, transakce z účtu dne 21.05.2019
741,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 16.05.2019, transakce z účtu dne 23.05.2019
60 000,00účast v TV debatách, výdaj dne 17.05.2019, transakce z účtu dne 28.05.2019
3 600,00C3 - Spotřební materiál, výdaj dne 19.05.2019, transakce z účtu dne 28.05.2019
1 089,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní, výdaj dne 20.05.2019, transakce z účtu dne 27.05.2019
8 457,90A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 20.05.2019, transakce z účtu dne 28.05.2019
14 500,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 22.05.2019, transakce z účtu dne 03.06.2019
10 400,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 24.05.2019, transakce z účtu dne 27.05.2019
4 000,00vystoupení cimbálové kapely, výdaj dne 27.05.2019, transakce z účtu dne 03.06.2019
17 850,00administrativní práce, výdaj dne 28.05.2019, transakce z účtu dne 30.05.2019
8 443,38A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 30.05.2019, transakce z účtu dne 06.06.2019
15 609,00A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 05.06.2019
6 000,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 24.05.2019, transakce z účtu dne 24.07.2019
9 000,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 27.05.2019, transakce z účtu dne 24.07.2019
2 826,25A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 01.06.2019, transakce z účtu dne 24.07.2019
1 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery), výdaj dne 19.05.2019Jansa, Břetislav, Turnov, 21.11.1949
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Maděřič, Jiří, Moravský Žižkov, 28.08.1979
1 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Matějec, Jiří, Turnov, 10.09.1968
350,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Dohnal, Pavel, Nový Bydžov, 13.04.1969
400,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Kučera, Matěj, Hradec Králové, 12.01.1984
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Marek, Ladislav, Praha 21, 13.05.1952
22 000,00uveřejnění rozhovoru v tiskoviněDobrý den s Kurýrem, Zelný trh 1245, Uherské Hradiště, 68601, 25571559
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Valihrach, Martin, Krumvíř, 01.05.1986
15 000,00A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.)Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř 395, Krumvíř, 69173, 26231077
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Valihrachová, Božena, Krumvíř, 14.09.1963
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Hradil, František, Valtice, 20.06.1961
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Valihrach, Josef, Krumvíř, 20.01.1989
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Vinařský dům Kopeček, Hodonínská 696, Dubňany, 69603, 28273559
2 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)Maděřičová, Anna, Moravský Žižkov, 07.01.1961
3 000,00A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery)1. Pražský nemovitostní fond, Soběslavská 15, Praha 3, 13000, 60192593

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje