Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Národní socialisté
Volby do Evropského parlamentu konané dne 24.5. – 25.5.2019

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 25 000,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Petr Všechovský, Petrská 4, Praha 1, 110004805914515 000,00
TAMDA FOODS s.r.o, Libušská 319, Praha 4, 142002716084010 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 900,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Dvořák, Jaroslav, Praha02.06.1975900,00vytvoření elektronického letáku na PC

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 8 007,80 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.19756 267,80
Jirásek, Zdeněk, nar. 23.01.1958540,00
Šinogl, Jan, nar. 25.09.19491 200,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 47 747,80 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
19 000,00příspěvek strany na volby do EP, výdaj dne 24.02.2019
4 840,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba volebního spotu pro ČRo, výdaj dne 18.04.2019
15 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba volebního spotu pro ČT, výdaj dne 03.05.2019
540,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 03.05.2019
hradil kandidát Jirásek, Zdeněk, nar. 23.01.1958
605,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 09.05.2019
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
605,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 12.05.2019
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
907,50A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 17.05.2019
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
1 512,50A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 20.05.2019
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
520,30A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 21.05.2019
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
2 117,50A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 23.05.2019
hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975
1 200,00A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 15.05.2019
hradil kandidát Šinogl, Jan, nar. 25.09.1949
900,00vytvoření elektronického letáku na PC, výdaj dne 15.04.2019Dvořák, Jaroslav, Praha, 02.06.1975

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům byla volební kampaň vedena centrálně především v ČT a ČRo, volební leták (volební desatero a kandidátka) byl šířen pouze elektronicky a kandidátům a členům bylo doporučeno vést kampaň na sociálních sítích.