Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Moravské zemské hnutí
Volby do Evropského parlamentu konané dne 24.5. – 25.5.2019

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 70 700,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Albrecht, Zdeněk Ing. CSc., Brno04.09.19521 000,00
Albrecht, Zdeněk Ing. CSc., Brno04.09.1952700,00
Hýsek, Ondřej Mgr. Ph.D., Brno16.10.19795 000,00
Hýsek, Ondřej Mgr. Ph.D., Brno16.10.19795 000,00
Hýsek, Ondřej Mgr. Ph.D., Brno16.10.19795 000,00
Mlejnek, Ondřej Mgr. Ph.D., Ochoz u Brna31.03.19823 000,00
Nývltová Fišáková, Miriiam Mgr. Ph.D., Brno23.11.19741 000,00
Pelka, Jiří Ing., Staré Město04.07.195315 000,00
Pelka, Jiří Ing., Staré Město04.07.19535 000,00
Ševčík, Vladan Ing., Olšany01.10.197420 000,00
Ševčík, Vladan Ing., Olšany01.10.19745 000,00
Ševčík, Vladan Ing., Olšany01.10.19745 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 83 156,79 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
7 404,00A1 - Inzerce v tisku - Inzerce, výdaj dne 15.05.2019
630,00C2 - Pronájmy prostor a prostranství - zábor plochy, výdaj dne 16.05.2019
10 236,60A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků, výdaj dne 17.05.2019, transakce z účtu dne 31.05.2019
39 893,70B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafika, výdaj dne 20.05.2019
11 960,00A1 - Inzerce v tisku - Inzerce, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 22.05.2019
13 032,49A13 - Propagace na Facebooku - Facebook reklama, výdaj dne 19.05.2019, transakce z účtu dne 25.05.2019

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje