Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Volby do Evropského parlamentu konané dne 24.5. – 25.5.2019

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 4 476,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Anderle, Jiří, Klenčí pod Čerchovem07.08.1969476,00
Havel, Jan Ing., Stanovice25.04.19571 000,00
Havel, Jan Ing., Stanovice25.04.19573 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 15 900,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Anderle, Jiří, Klenčí pod Čerchovem07.08.196913 500,00propagace na Faceboku
Broker Mouse, spol., Mlýnská 24, Jablonec n. N., 4660188592464200,00grafické práce
Bruna, Libor, Tábor21.03.19682 000,00grafické práce
Pawlikowski, Richard, Ústí nad Labem08.11.1979200,00grafické práce

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 476,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Anderle, Jiří, nar. 07.08.1969476,00

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 16 376,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
476,00A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů, výdaj dne 17.05.2019
hradil kandidát Anderle, Jiří, nar. 07.08.1969
2 400,00B3 - Nákup služeb - grafické práceBroker Mouse, spol., Mlýnská 24, Jablonec n. N., 46601, 88592464
Bruna, Libor, Tábor, 21.03.1968
Pawlikowski, Richard, Ústí nad Labem, 08.11.1979
13 500,00A13 - Propagace na Facebooku
hradil kandidát Anderle, Jiří, nar. 07.08.1969
Anderle, Jiří, Klenčí pod Čerchovem, 07.08.1969

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje