Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Vědci pro Českou republiku
Volby do Evropského parlamentu konané dne 24.5. – 25.5.2019

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 60 019,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Jana, Leichmannová, Brno11.01.19635 000,00
Miroslav, Jandora, Mikulčice19.06.19532 019,00
Miroslav, Volařík Ing., Dolní Dunajovice22.04.194930 000,00
Páchová, Anna, Boskovice30.05.19593 000,00
Viktor, Kanický prof. RNDr. DrSc., Brno17.06.195320 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Žádné údaje

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 52 999,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
10 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Prostředky na reklamu zadávanou cestou spolupráce s Brno+, z.s., výdaj dne 30.04.2019
10 000,00A13 - Propagace na Facebooku - Prostředky na reklamu zadávanou cestou spolupráce s Brno+, z.s., výdaj dne 07.05.2019
32 200,00A13 - Propagace na Facebooku - Prostředky na reklamu zadávanou cestou spolupráce s Brno+, z.s., výdaj dne 15.05.2019
799,00Webhosting vedciprocr.cz, výdaj dne 24.03.2019

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje

Dodatečné informace

Reklama na Facebooku byla zadávána prostřednictvím reklamního účtu zřízeného spolkem Brno+, z.s. Správa stránky hnutí je vedena pod jedním Facebookovým účtem. Proto mezi sebou hnutí a uvedený spolek uzavřely smlouvu o spolupráci. Smlouva a report ze správy reklam Facebooku předložíme jako součást vyúčtování kampaně.