Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Volby do Evropského parlamentu konané dne 24.5. – 25.5.2019

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 0,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Žádné údaje

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 16 900,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Čejka, Jaroslav, Písek06.06.19852 400,00Tisk plakátů
Mošnička, Jan, Písek05.11.19712 000,00Tisk propagačních letáků
Starý, Miroslav, Mimoň18.02.19462 000,00Distribuce tisku s podporou ANS
Šedivá, Eva, Praha25.01.19624 500,00Tisk propagačních letáků
Zadělák, Milan, Praha03.06.19626 000,00Natočení volebního videospotu

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 35 900,00 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
19 000,00C1 - Daně a poplatky - Volební kauce, výdaj dne 04.03.2019
2 000,00A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Distribuce tisku s podporou ANSStarý, Miroslav, Mimoň, 18.02.1946
4 500,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk propagačních letákůŠedivá, Eva, Praha, 25.01.1962
2 400,00A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Tisk propagačních plakátůČejka, Jaroslav, Písek, 06.06.1985
6 000,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Natočení videospotuZadělák, Milan, Praha, 03.06.1962
2 000,00A2 - Letáky  mimo volebních novin - tisk - Tisk propagačních letákůMošnička, Jan, Písek, 05.11.1971

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje