Pro tisk nebo export do PDF stiskněte Ctrl+P. Zvolte tiskárnu nebo uložení do souboru PDF.

Zpráva o financování volební kampaně

Kandidující subjekt / Kandidát: Agrární demokratická strana
Volby do Evropského parlamentu konané dne 24.5. – 25.5.2019

Část I. Peněžité dary poskytnuté kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části I.
Celkem 281 500,00 Kč v části I.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Výše peněžitého
daru v Kč
Farmařský.cz s.r.o., Všeruby 323, Všeruby, 330162912519740 000,00
Jícha, Lukáš Bc., Chrást24.11.199430 000,00
Mittner, Ivan Ing., Jaroměřice nad Rokytnou16.10.194825 000,00
Šrámek, Pavel Ing., Plzeň25.03.1965100 000,00
Šrámek, Petr, Plzeň07.07.199436 500,00
ZV Milknatur a.s., Na Vypichu 636, Líně, 330212521225750 000,00

Část II. Jiná bezúplatná plnění poskytnutá kandidujícímu subjektu / kandidátovi

Počet stran .......... v části II.
Celkem 136 800,00 Kč v části II.

Dárce
(jméno, příjmení, obec trvalého pobytu,
případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)
Datum narození dárce
/ identifikační číslo,
bylo-li přiděleno
Obvyklá cena
v Kč
Bezúplatné plnění
Jan Tvrdoň, Lhotka nad Bečvou 54, Lesná, 7564166726760136 800,00Sleva na PR články

Část III. Výdaje hrazené kandidáty

Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.

Kandidát
(jméno, příjmení, datum narození)
Výše výdajů v Kč
Žádné údaje

Část IV. Výdaje na volební kampaň

Počet stran .......... v části IV.
Celkem 392 702,81 Kč v části IV.

Částka v KčÚčel, na který byla použitaJe-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
84 700,00A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - Výroba volebních spotů, foto produkce a tvorba volebních vizuálů, výdaj dne 30.04.2019, transakce z účtu dne 07.05.2019
190 000,00A6 - PR články - Mediální spolupráce, penězi uhrazeno 53 200,00 Kč, výdaj dne 09.04.2019, transakce z účtu dne 06.05.2019Jan Tvrdoň, Lhotka nad Bečvou 54, Lesná, 75641, 66726760
36 300,00A1 - Inzerce v tisku - Plošná inzerce v měsíčníků Plzeňský rozhled, výdaj dne 06.05.2019, transakce z účtu dne 07.06.2019
24 502,50A1 - Inzerce v tisku - Inzerce v týdeníku Zemědělec, výdaj dne 03.06.2019, transakce z účtu dne 28.05.2019
1 200,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 13.04.2019
1 250,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 13.04.2019
1 200,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 08.04.2019
1 495,76A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 01.05.2019
2 500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 13.05.2019
4 000,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 15.05.2019
6 000,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 17.05.2019
9 000,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 20.05.2019
12 500,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 24.05.2019
1 672,55A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 01.06.2019
14 632,00A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Tiskový konference, café Louvre, výdaj dne 25.03.2019, transakce z účtu dne 28.03.2019
1 750,00A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 18.04.2019

Část V. Peněžité dluhy, k jejichž splnění se kandidující subjekt / kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázal

Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.

Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem
poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal
Výše dluhu
v Kč
Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede
se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu
poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické
osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Žádné údaje