Přehled o celkových příjmech - STAN - výroční zpráva 2021

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 90 689 735,62
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 25 839 261,54
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 54 076 429,79
4 Členské příspěvky 872 509,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 9 494 827,49
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 318 151,00
7 Úroky z vkladů 14 156,80
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 74 400,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Vygenerováno: 18.08.2022 21:58:27