Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - SKP - ŘN - výroční zpráva 2021

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 21.03.2022 17:56:32