Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - AUTO - výroční zpráva 2021

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 07.09.2022 15:32:19