Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ProOl - výroční zpráva 2021

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 30.03.2022 15:19:29