Celkové výdaje - Ostravak - výroční zpráva 2021

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 128 400,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 780,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 10.04.2022 19:40:00