Bezúplatná plnění fyzické osoby - NPP10-HPLD - výroční zpráva 2021

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec

Vygenerováno: 20.08.2022 08:16:16