Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - NS - výroční zpráva 2021

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 28.04.2022 05:04:35