Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - NI - výroční zpráva 2021

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 31.03.2022 09:48:40