Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - MHS - výroční zpráva 2021

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 26.03.2022 20:07:47