Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - MDS - výroční zpráva 2021

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 16.04.2022 18:23:21