Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - LAP - výroční zpráva 2021

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 01.05.2022 16:34:06