Celkové výdaje - KSČM - výroční zpráva 2021

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 39 219 241,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 475 153,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25 231 974,04
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 23.09.2022 11:14:23