Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - Jundrováci - výroční zpráva 2021

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 13.04.2022 12:37:46