Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - JIH 12 - výroční zpráva 2021

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 19.08.2022 18:35:35