Celkové výdaje - Fakt Brno - výroční zpráva 2021

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 5 100,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 125 488,14
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 29.04.2022 16:11:46