Počty zaměstnanců podle vykonávané práce - ČSSD - výroční zpráva 2021

Druh vykonávané práce Počet
Organizační práce v území 30
Organizační práce v ústředí 8
Tisková mluvčí 1
THP práce 10
Poradce 1
Účetní 3
Ústřední tajemník 1
Archivář 1

Vygenerováno: 23.09.2022 10:56:29