Přehled o celkových příjmech - ČSSD - výroční zpráva 2021

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 290 275 924,75
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 25 039 700,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 32 616 129,00
4 Členské příspěvky 7 522 426,11
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 4 952 232,50
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 22 992 887,48
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 193 890 936,66
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 3 261 613,00

Vygenerováno: 23.09.2022 10:56:08