Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - Brno+ - výroční zpráva 2021

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 09.04.2022 02:41:18