Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - SOL - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 03.04.2021 05:13:58