Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - Levice - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 21.03.2021 11:14:25