Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ProTR - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 16.05.2021 19:26:34